Witamy na stronie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza
WSTĄP DO NAS

WSTĄP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"


PRZEGLĄD PRASY

"Wolny Związkowiec"
Tygodnik "SOLIDARNOŚĆ"
Tygodnik "ŚLASKO-DĄBROWSKI"


POMNIK
Porozumienia KatowickiegoFOTO GALERIATV SOLIDARNOŚĆ
(You Tube)AKTUALNE AKTY PRAWNE

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.


EMERYTURA Z TFI PZU SA

EMERYTURA Z TFI PZU SA


PROGRAM GROSIKZOBACZ TEŻWIDZIANE Z SATELITY

Satelitarne zdjęcie Huty Katowice


DĄBROWA GÓRNICZA

Dąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


MIASTA SĄSIEDNIE

Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Łazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


BAZA 20 tys. OFERT WYPOCZYNKOWYCH

ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ


POMAGAJĄ NAMPOGODADąbrowa Górnicza

C mojapogoda.com


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEKZapraszamy na zebrania

Spotkania w sprawie dalszych działań w związku z brakiem porozumienia płacowego

W związku z brakiem możliwości porozumienia w sprawie negocjacji płacowych na 2015 r. Prezydium Solidarności rozpoczęło cykl spotkań z pracownikami. Najbliższe spotkania odbędą się:

Stalownia - 21 maja godz. 14.00
Walcownia Średnia - 22 maja godz. 10.
00
Zakład Wielkie Piece - 25 maja godz. 14.
00 budynek związkowy DAMM 4 s. 119

=======================

Międzyzakładowa Komisja

Informujemy Członków MK, iż posiedzenie Komisji odbędzie się w środę, 27 maja br. o godz. 8.00 w budynku związkowym DAMM 4, s. 119.

XIII Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów ZOK

Informujemy Delegatów, iż Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów ZOK NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. odbędzie się w dniu 28 maja br. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej nr 120 w Budynku Dyrekcyjnym AMP w Dąbrowie Górniczej.


Zapraszamy na Turniej Piłki Nożnej i Dzień DzieckaMOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza organizuje w dniu 23 maja 2015r. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Związku.

Turniej odbędzie się na stadionie UKS przy ul. Białej Przemszy w Okradzionowie o godz. 10.00 i połączony zostanie z obchodami Dnia Dziecka - imprezie sportowej towarzyszyć będą liczne atrakcje dla dzieci.
Organizator zapewnia poczęstunek.
Zapisy chętnych przyjmują Przewodniczący Solidarności poszczególnych Komisji Wydziałowych/Spółek.
Termin zgłaszania drużyn oraz ilości osób towarzyszących - do dnia 15 maja br. u kol. Stanisława Szreka.
Dojazd we własnym zakresie. Ilość miejsc ograniczona.


Negocjacje płacowe zostały przerwaneWczoraj (07.05.2015) od godz. 15.00 obyła się kolejna tura negocjacji płacowych, która około godz. 19.30 została przerwana przez dwa Związki Zawodowe: NSZZ "Solidarność" i ZZ "Hutnik".

Powodem przerwania rozmów było przedstawienie przez Przedstawicieli Pracodawcy gorszej propozycji podwyżek płac, aniżeli podczas ostatniego spotkania, tj. w dniu 5 maja 2015 roku.

Pracodawca zaproponował:

* 1. Podwyżka płac zasadniczych - bez zmian: 77 zł (poniżej 2200 zł) i 52 zł (powyżej 2200 zł), ze skutkiem od dnia 01.01.2015 roku,
* 2. Włączenie dodatku układowego - bez zmian: 70 zł do płacy zasadniczej na wprost, 80 zł płatne dalej jako dodatek układowy, z dniem 01.05.2015 roku,
* 3. Dodatkowa nagroda 600 zł/pracownika - tu są zmiany na gorsze: wprowadzono czwarty warunek uruchomienia całości tej nagrody tylko w przypadku pozytywnej decyzji o finansowaniu remontu wielkiego pieca w Krakowie, a także podtrzymano dotychczasowe trzy warunki:
- 200 zł nagrody zostanie wypłacone w przypadku osiągnięcia wskaźnika częstotliwości wypadków poniżej 0,81, w przypadku przekroczenia tego wskaźnika - kwota gwarantowana wyniesie 100 zł,
- 200 zł nagrody zostanie wypłacone w przypadku osiągnięcia wskaźnika absencji chorobowej na poziomie mniejszym lub równym jak w 2014 roku - 4,16% i nie wyższym niż w I kwartale 2015 roku - 5,07%, w przypadku przekroczenia tego wskaźnika - kwota gwarantowana wyniesie 100 zł,
- 200 zł nagrody zostanie wypłacone w przypadku osiągnięcia wskaźnika produktywności na poziomie równym lub większym 563 ton/pracownika, w przypadku przekroczenia tego wskaźnika - kwota gwarantowana wyniesie 100 zł.
* 4. Nagroda za wkład pracy w 2014 roku - bez zmian: 1000 zł, płatne w 2 ratach (10.07. i 10.09.2015 r.).

W przyszłym tygodniu odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" ws. dalszych działań w zwianych z negocjacjami płacowymi na 2015 rok.

Jednocześnie - ze względu na dużą ilość zapytań kierowanych do naszego Związku - informujemy, iż w NBS pojawiły się nieprawdziwe informacje o parafowaniu porozumienia płacowego na 2015 rok. Nieprawdziwa jest również informacja, że Związki Zawodowe działające w Krakowie podpisały inne porozumienie płacowe na 2015 rok.


Msza Święta w intencji hutników i ich rodzinMszy Świętej w intencji hutników i ich rodzin odprawiona została przez ks. Biskupa Grzegorza Kaszaka Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej w dniu 4 maja 2015 r. o godz. 1800 w Kościele pw. Św. Floriana w Sosnowcu-Zagórzu - ulica Gen. T. Bora-Komorowskiego 2. FOTO galeria >>


Przedłużono porozumienie postojowe w AMPStrony "obiegowo" podpisały Uzgodnienie w sprawie przedłużenia Porozumienia w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland S.A. na rok 2015. Konieczność uregulowania tej kwestii związana jest z trudną sytuacją produkcyjną i brakiem zamówień, co spowodowało, iż od 20 kwietnia 2015r. grupa 44 pracowników Zakładu Huta Królewska w Chorzowie przebywa na postojowym.

Jak stanowi podpisany dokument - stosownie do postanowień ust.11. "Porozumienia w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland S.A. w roku 2013" Strony postanawiają o jego stosowaniu w okresie od 1 kwietnia 2015r. do 31 grudnia 2015 r. .
... czytaj więcej


Maj Jarosław Przewodniczącym "S" w Spółce ZEN
Maj Jarosław wybrany został na funkcję Przewodniczącego Komisji Solidarności funkcjonującej w Spółce Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o. o. Zastąpi on Zdzisława Purtaka, który z dniem 28 kwietnia odchodzi na emeryturę. Zebranie wyborcze Solidarności w ZE ZEN Sp. z o. o. odbyło się w poniedziałek, 27 kwietnia br. Uczestnicy zarówno na funkcję Przewodniczącego Komisji Spółki, jak i Delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów zgłosili kandydaturę Jarosława Maja, który uzyskał poparcie wszystkich zebranych.


Partner wypowiada ZUZP
Partner Sp. z o. o. dokonał wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Spółki, zawartego w dniu 13 lipca 2005 r. z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Informacja została przekazana przez pracodawcę do Związku Solidarność w poniedziałek, 27 kwietnia br. Okres wypowiedzenia - jak podał pracodawca upłynie 30 września 2015 r.


Premia za kwiecień 2015 r.
Premia za kwiecień 2015 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wynosi 7,42%. Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc marzec 2015r. w porównaniu do średniego z Biznes Planu wyniósł 97%. W związku z obniżeniem kosztu przerobu Fundusz Premiowy, zgodnie z cz. I ust. 4 pkt. 2 Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP wynosi 7,42% od płac zasadniczych pracowników Spółki.

Premia za kwiecień 2015 r. dla pracowników Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. wynosi 7%. Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - na podstawie "Zasad funkcjonowania funduszu premiowego i dodatkowego funduszu motywacyjnego..." Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny podjął decyzję uruchomienia funduszu premiowego za m-c kwiecień 2015 r. w wysokości 7% liczonego od płac zasadniczych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki.


W środę posiedzenie Prezydium ZOK
W związku z trudnymi rozmowami nt. podwyżek płac, a właściwie brakiem postępów w negocjacjach - Solidarność na dzień 29 kwietnia (środa) zwołuje posiedzenie Prezydium Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej.

Posiedzenie odbędzie się o godz. 9.00 w dąbrowskim oddziale AMP.

Nadzwyczajne posiedzenie MK i wyjazd na posiedzenie ZOK
Nadzwyczajne MK
W czwartek, 23 kwietnia br. o godz. 14.00 w budynku związkowym DAMM 4, s. 119 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Międzyzakładowej Komisji.

Posiedzenie ZOK
W piątek, 24 kwietnia odbędzie się posiedzenie Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej. ZOK odbędzie się w krakowskim oddziale AMP o godz. 10.00, wyjazd z Dąbrowy Górniczej o godz. 8.30


Jeżeli echo ich słów zamilknie - zginiemy
MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. wzięła udział w obchodach 75. rocznicy mordu w Katyniu oraz 5. rocznicy Tragedii Smoleńskiej, które odbędą się 19 kwietnia 2015 r. o godz. 1200 w parafii pod wezwaniem św. Joachima w Sosnowcu-Zagórzu. Organizatorzy obchodów w sposób uroczysty uczczili wszystkie ofiary terroru sowieckiego oddając należny hołd policjantom, oficerom Wojska Polskiego, inteligencji i wszystkim Polakom pomordowanym przez sowieckich oprawców.
FOTO galeria >>


Międzyzakładowe Zebranie Delegatów
Informujemy Delegatów, iż Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza odbyło się dnia 17 kwietnia br. o godz. 800 w siedzibie Zarządu Regionu - Katowice, ul. Floriana 7. FOTO galeria >>


W maju wypłata Małego Hutnika
Wysokość specjalnego wynagrodzenia z okazji "Dnia Hutnika", jakie zostanie wypłacone pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. wynosi 326,12zł. Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy - Załącznik nr 3 pkt 7, z okazji "Dnia Hutnika" pracownikowi zatrudnionemu i otrzymującemu wynagrodzenie w dniu wypłaty, bez względu na wymiar czasu pracy i ilości zawartych umów przysługuje tradycyjny dodatek. Kwota dodatku wynosi 6% średniej płacy w Spółce z I kwartału danego roku, jednak nie mniej niż 250zł. Zgodnie z przekazaną przez pracodawcę informacją - dodatek w tym roku wynosi 326,12zł i zostanie wypłacony wraz z wynagrodzeniem za kwiecień, tj. do 10 maja, pod kodem płacowym 182.


Dąbrowska Solidarność czynnie wsparła manifestację
w obronie krakowskiej surowcówki
Ponad pół tysiąca pracowników manifestowało w czwartek, 16 kwietnia przed bramą główną krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A. Powodem manifestacji było wstrzymanie decyzji o remoncie krakowskiego wielkiego pieca i zagrożenie utraty kilku tysięcy miejsc pracy. Manifestacja zorganizowana została przez organizacje związkowe działające w krakowskim oddziale AMP - MOZ NSZZ Solidarność, KM Solidarność 80 Małopolska oraz NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Wsparcia udzieliły inne organizacje związkowe, w tym Solidarność z dąbrowskiego oddziału AMP.... czytaj więcej


STARSZE WIADOMOŚCI


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2015 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -