Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....UWAGA! NOWY ADRES INTERNETOWY NASZEJ STRONY!

ULEGA ZMIANIE NASZ DOTYCZCZASOWY ADRES STRONY INTERNETOWEJ www.solidarnosc.mittal.net.pl . PROSIMY O DOKONANIE KOREKTY W PAŃSTWA NOTATKACH I URZĄDZENIACH WPISUJĄC NOWY

WWW.HKSOLIDARNOSC.PL
(wystarczy kliknąć powyżej i zapisać w swoich ulubionych)


Biesiada rodzinna z Solidarnością

Dąbrowska Solidarność po raz kolejny zaprasza Członków Związku na biesiadę rodzinną, która odbędzie się 16 listopada 2018 r. w hali widowiskowo-sportowej DorJan.

Osoby zainteresowane jeszcze do 31 października br. mogą zapisać się na organizowaną przez Związek imprezę. W tym celu należy skontaktować się z Przewodniczącym Komisji NSZZ „S" działającej w danej jednostce organizacyjnej. Odpłatność dla Członków Związku wynosi 30 zł./os.

Zabawa odbędzie się 16 listopada br. w godz. 16.00 - 23.00 w DorJanie - Sosnowiec Zagórze, ul. Braci Mieroszewskich 91. Przypominamy, że ze względów organizacyjnych ilość miejsc jest ograniczona.


Jest Komisja, są okręgi. SIP musi zostać wybrany do 6 grudnia br.

Kończy się kadencja powołanych w 2014 r. do służby Społecznych Inspektorów Pracy. Organizacje Związkowe, którym podlega w zakładzie SIP rozpoczęły procedurę przygotowawczą do wyborów na nową kadencję 2019 - 2022. W dniu 8 października powołana została Komisja Wyborcza.

Podczas spotkania 8 października związkowcy uzgodnili zmiany w Regulaminie Organizacji, zasad funkcjonowania i wyboru Społecznej Inspekcji Pracy ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza oraz ordynacji wyborczej SIP. Została dostosowana struktura organizacyjna SIP do schematu organizacyjnego pracodawcy, a także ustalona liczebność Społecznych Inspektorów Pracy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.
>> więcej >>


Świąteczne świadczenie dla pracowników Sanpro Synergy
Wzór wniosku o świadczenie dostępny jest m.in. w siedzibie MOZ NSZZ „Solidarność" dąbrowskiego oddziału AMP - budynek związkowy pok. nr 6 oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty.


Podczas posiedzenia w dniu 10 października br. Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych funkcjonująca w Sanpro Synergy zdecydowała o wypłacie dodatkowego świadczenia na święta Bożego Narodzenia dla pracowników.

Komisja ZFŚS ustaliła, że dodatkowe świadczenia na święta Bożego Narodzenia wypłacone zostanie na wniosek pracownika.

Świadczenie wypłacone będzie pracownikom pozostającym w zatrudnieniu na dzień 1 listopada 2018 r., a jego wysokość uzależniona będzie od średniego dochodu netto z ostatnich 3 miesięcy na osobę w rodzinie:

* dochód do 2.000 zł netto - świadczenie w wysokości 750 zł brutto;
* dochód powyżej 2.000 zł netto - świadczenie w wysokości 700 zł brutto.

Komisja ustaliła, że wnioski pracowników na dodatkowe świadczenie świąteczne przyjmowane będą w biurze Sanpro Synergy w terminie od 2 listopada do 7 grudnia br. Wnioski, które wpłyną po 7 grudnia br. nie będą wypłacane.


Dodatkowe świadczenie z ZFŚS dla pracowników AMP
Wnioski o świadczenie należy składać w terminie od 5 listopada 2018 r. do 16 grudnia 2018 r. Realizacja świadczenia nastąpi w terminie 14 dni roboczych licząc od daty zarejestrowania kompletnego wniosku złożonego przez uprawnionego pracownika. Wnioski dostępne są również na naszej stronie internetowej.

Pracownicy ArcelorMital Poland S.A. otrzymają dodatkowe świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na Święta Bożego Narodzenia. Wysokość świadczenia uzależniona jest od dochodu osiąganego na członka rodziny, a wypłacana będzie już od 5 listopada.

O wypłacie dodatkowego świadczenia na Święta Bożego Narodzenia 2018 r. ze środków ZFŚS w formie pieniężnej decyzję podjęła Główna Komisja Świadczeń Socjalnych AMP w dniu 25 października 2018 r. Wysokość świadczenia dla pracownika jest uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie i wynosi:

• przy dochodzie do 1.300,00 zł - 600,00 zł
• przy dochodzie od 1.300,01 zł do 2.100,00 zł - 500,00 zł
• przy dochodzie od 2.100,01 zł do 3.000,00 zł - 350,00 zł
• przy dochodzie od 3.000,01 zł do 5.000,00 zł - 250,00 zł
• przy dochodzie pow. 5.000,00 zł
- świadczenie nie przysługuje.

O świadczenie świąteczne mogą ubiegać się pracownicy, którzy w dniu złożenia odpowiedniego wniosku do ZFŚS (w dąbrowskim oddziale do BP Partner) będą pozostawać w zatrudnieniu. Pamiętać przy tym należy, że uprawnieni do korzystania z funduszu socjalnego są pracownicy, którzy złożyli na potrzeby ZFŚS Informację o dochodach w rodzinie. Pracownicy, którzy tego nie uczynili (w 2018 r.), by uzyskać świadczenie świąteczne muszą powyższą informację uzupełnić.


XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”,
Częstochowa, 25 października 2018 r.
FOTO galeria


12 listopada dniem wolnym

W związku z ustanowieniem 12 listopada dniem wolnym od pracy z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. również z tego korzystają.

Pracownicy zatrudnieni w czterobrygadowej organizacji czasu pracy oraz w systemie równoważnego czasu pracy, mają otrzymać do końca okresu rozliczeniowego inny dzień wolny od pracy, który zostanie oznaczony jako WŚ (wolne za święto).


Mikołaj 2018 pamiętaj o zgłoszeniu!
O terminach wydawania paczek mikołajkowych będziemy Państwa informować.


Zgodnie z Uchwałą Międzyzakładowej Komisji - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza organizuje w tym roku akcję mikołajkową dla dzieci Członków Związku.

Akcją mikołajkową objęte będą dzieci, które urodziły się w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 października br., a ich rodzice (opiekunowie prawni) dostarczyli do Związku akt urodzenia. Jeżeli któryś z rodziców (opiekunów) tego nie uczynił - by jego pociecha otrzymała upominek - musi dostarczyć akt urodzenia dziecka w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2018 r. Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok.6 w godz. 7.00 - 15.00.

Oczywiście akty urodzenia dostarczone w roku ubiegłym są zarejestrowane w bazie danych, więc nie ma konieczności ponownego ich okazywania.


Dzisiaj możemy Mu ofiarować modlitwę

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza uczestniczyła w mszy świętej w intencji śp. Władysława Molęckiego - Przewodniczącego Związku w latach 1998 - 2006, Wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

Msza Święta odprawiona została 7 listopada br. o godz. 15.30 w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żarkach. Wcześniej - o godz. 15.00 wspólna modlitwa przy grobie śp. Władysława Molęckiego - na parafialnym cmentarzu.

Osoby chcące wziąć udział we wspólnej modlitwie w intencji śp. Władysława Molęckiego mogły skorzystać ze wspólnego wyjazdu spod budynku związkowego.STARSZE WIADOMOŚCID - NIEMIECKIGB -
 ANGIELSKIF - FRANCUSKII - WŁOSKIRUS - ROSYJSKIE -
 HISZPAŃSKICS - CZESKIUA - UKRAIŃSKIIND - HINDIWSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu GminnegoŁazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -