Witamy na stronie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza
WSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"


PRZEGLĄD PRASY

"Wolny Związkowiec"
Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"
Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"


POMNIK
Porozumienia KatowickiegoFOTO GALERIATV SOLIDARNOŚĆ
(You Tube)AKTUALNE AKTY PRAWNE

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.


EMERYTURA Z TFI PZU SA

EMERYTURA Z TFI PZU SA


PROGRAM GROSIKZOBACZ TEŻ

WIDZIANE Z SATELITY

Satelitarne zdjęcie Huty Katowice


DĄBROWA GÓRNICZA

Dąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


MIASTA SĄSIEDNIE

Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Łazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


BAZA 20 tys. OFERT WYPOCZYNKOWYCH

ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ


POMAGAJĄ NAMPOGODADąbrowa Górnicza

C mojapogoda.com


PRZEWODNICZˇCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEKPorozumienia Katowickie 1980r. – pamiętamyMiędzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. serdecznie zaprasza Członków Związku, pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i spółek wraz z rodzinami oraz wszystkich bohaterów wydarzeń lat ‘80, a także wszystkich zainteresowanych na uroczystości upamiętniające podpisanie w dawnej Hucie Katowice Porozumienia Katowickie, które odbędą się w poniedziałek, 12 września br.

Uroczystości upamiętniające podpisanie Porozumień Katwickich rozpoczną się Mszą Świętą, która zostanie odprawiona o godz. 1000 w Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej - Gołonóg, ul. Kościelna 20.

Następnie ok. godz. 1130 nastąpi modlitwa oraz złożenie kwiatów pod Krzyżem znajdującym się za bramą główną ArcelorMittal Poland S.A., po czym udamy się pod pomnik Porozumień Katowickich, gdzie będą kontynuowane obchody.

Serdecznie zapraszamy. .


XXXIV Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę
XXXIV Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę odbędzie się w terminie 17-18 września br.

Dąbrowska Solidarność zaprasza wszystkich Członków Związku wraz z rodzinami, a także pracowników do czynnego udziału w spotkaniu modlitewnym w Częstochowie.

Tegoroczna pielgrzymka organizowana jest przez Region Ziemia Radomska, a hasło przewodnie brzmi: Miłosierdzie przychodzi przez Maryję.

Solidarność ArcelorMittal Poland S.A. organizuje dla Członków Związku wyjazd na Pielgrzymkę w niedzielę, 18 września o godz. 700. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem NSZZ „Solidarność” osobiście - budynek DAMM 4, pok. 6 lub telefonicznie - 61-05. Powrót przewiduje się po zakończeniu Mszy Świętej.


Zmiana dyżurów prawnych w Solidarności

Z wtorków na piątki zostały przesunięte dyżury prawników w Solidarności.
Bez zmian pozostają ich godziny - od 12
00 do 1500.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” dąbrowskiego oddziału AMP współpracuje z renomowaną kancelarią prawną ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy z siedzibą w Katowicach.

W ramach tej współpracy prawnicy kancelarii udzielają Członkom Solidarności porad prawnych, ewentualnie reprezentują ich w sprawach sądowych.

Z porad prawnych mogą korzystać Członkowie MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty w sekretariacie Związku.


Akcja Solidarności "wolne niedziele w handlu"Wolne niedziele dla pracowników handlu – o zrealizowanie tego postulatu od dawna walczy Solidarność. Teraz jednak po swojej stronie ma także organizacje pracodawców, społeczne i pozarządowe. Z inicjatywy Solidarności został powołany komitet obywatelski, który zajmie się zbieraniem podpisów pod projektem ustawy ograniczającej handel w niedziele. Zakaz handlu w niedziele miałby objąć nie tylko 1,5 mln pracowników tej branży, ale także kilkaset tysięcy zleceniodawców

– Pora skończyć z tą nową świecką tradycją, że w niedziele rodziny chodzą do supermarketu – powiedział Piotr Duda, przewodniczący KK „S” podczas prezentacji projektu, 28 kwietnia br. w Centrum Dialogu Społecznego „Dialog” w Warszawie. – Polacy powinni w tym czasie spędzać czas ze swoimi rodzinami, chodzić do teatru czy do kina.

W skład komitetu obywatelskiego weszli przedstawiciele m.in. Związku Rzemiosła Polskiego, Akcji Katolickiej, KZPRSS Społem, Polskiej Izby Handlowej, Federacja ZZ Handlu i Spółdzielczości OPZZ, Lewiatana, Stowarzyszenia Zdrowa Praca, Misji Gabriela, Polskiej Izby Paliw Płynnych, Polskiej Grupy Supermarketów.

O poparcie akcji prosimy również Was - pracownicy AMP i spółek oraz Wasze rodziny. Listy poparcia dostępne są w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4 pok. 6 i u przewodniczących poszczególnych Komisji Zakładowych/Spółek.


Zaproszenie na festyn parafialnyParafia pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Okradzionowie zaprasza Członków MOZ NSZZ „Solidarność” AMP SA - Dąbrowa Górnicza na festyn rodzinny, który odbędzie się 15 sierpnia br. na stadionie UKS Przemsza Okradzionów.

Festyn organizowany jest w ramach odpustu parafialnego.


Zainteresowani udziałem w imprezie Członkowie Związku proszeni są o kontakt z sekretariatem dąbrowskiej Solidarności, gdzie znajduje się 50 zaproszeń upoważniających do bezpłatnego posiłku. O uzyskaniu zaproszenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Program:
• godz. 1200 - uroczysta Msza Święta odpustowa;
• godz. 1330 - rozpoczęcie festynu, który poprowadzi zespół Szelest;
• godz. 1700 - Koncert zespołu Postman;
• godz. 2100 - pokaz pirotechniczny.

Organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji dla dzieci oraz zabawę taneczną.

Serdecznie zapraszamy.


Porozumienie płacowe w Synergy Platform i ABC
Porozumienie płacowe dla pracowników interims - Synergy Platform i Ananke Business Communication zostały podpisane przez przedstawicieli Solidarności 30 czerwca br. Porozumienie określa wzrost płacy zasadniczej o 3% oraz wypłatę nagrody. Zarówno w Synergy Platform, jak i w Ananke Business Communication pracownicy otrzymają od dnia 1 czerwca br. wzrost płacy zasadniczej o 3%. Jednocześnie, wraz z wypłatą wynagrodzenia za miesiąc czerwiec - do 10 lipca pracownicy otrzymają nagrodę uzupełniającą za miesiące styczeń - maj 2016r. w wysokości pięciokrotności otrzymanej podwyżki wraz z wyrównaniem premii liczonej od różnicy pomiędzy dotychczasową, a nową płacą zasadniczą. ... czytaj więcej


Stalownia zgarnęła Puchar Przewodniczącego
Drużyna Solidarności ze Stalowni zdobyła Puchar Przewodniczącego podczas organizowanego przez Związek turnieju piłki nożnej, jaki odbył się w sobotę, 11 czerwca br. na stadionie UKS w Okradzionowie.

Poszczególne drużyny zajęły następujące miejsca:

* I miejsce - PSD
* II miejsce - PPD
* III miejsce - DWS
* IV miejsce - Maritex
... czytaj więcej


Porozumienie płacowe w Kolpremie zostało uzgodnione
100zł do płacy zasadniczej tytułem podwyżki płac na 2016r. otrzymają pracownicy PUK Kolprem Sp. z o. o. z dniem 1 czerwca br. Stosowne porozumienie zawarte zostało we wtorek, 7 czerwca br. Porozumienie zakłada wzrost płac zasadniczych z dniem 1 czerwca br. o 100zł/pracownika, a uwzględniając ten termin - uruchomienie wraz z wynagrodzeniem za czerwiec br. jednorazowej nagrody uzupełniającej w wysokości pięciokrotności miesięcznej kwoty podwyżki brutto (z premią i kartą hutnika) otrzymanej z dniem 1 czerwca - dla każdego pracownika zatrudnionego na dzień 1 lipca br. ... czytaj więcej


Rozpoczęto rozmowy płacowe w Synergy Platform
Brakiem porozumienia płacowego ze względu na zbyt niskie propozycje pracodawcy co do oczekiwań strony społecznej zakończyło się pierwsze spotkanie negocjacyjne w Synergy Platform Sp. z o. o., które miało miejsce w poniedziałek, 30 maja br. Niestety, stanowiska przedstawione przez strony odnośnie wzrostu płac dla pracowników SP na 2016 r. są zbyt rozbieżne, by dojść do porozumienia. ... czytaj więcej


Brak porozumienia płacowego w ABC
Podwyżki płac były głównym tematem spotkania przedstawicieli Solidarności z pracodawcą Ananke Busines Communication Sp. z o. o., jednak propozycja pracodawcy w tym zakresie nie zyskała akceptacji Związku. Innymi omówionymi sprawami były: rozliczenia kartek żywieniowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wykaz stanowisk pracy, za które pracodawca opłaca składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Spotkanie odbyło się w środę, 1 czerwca w siedzibie spółki ABC. Temat płacowy na 2016r. dla pracowników spółki nie został zamknięty. Wręcz przeciwnie. Przedstawiciele pracowników spodziewali się - wzorem roku ubiegłego przeniesienia porozumienia płacowego zawartego w ArcelorMittal Poland S.A. na interimy (ABC i Synergy Platform). Tak się jednak nie stało. ... czytaj więcej


Zmiana Przewodniczącego Komisji Solidarności w Consensusie
Jan Duch pełnił będzie od 1 lipca funkcję Przewodniczącego Komisji Solidarności działającej w spółce Consensus Company.
Przewodniczącą Solidarności w spółce do 30 czerwca br. pozostaje Elżbieta Akseńczyk, jednak w związku z zakończeniem przez nią pracy zawodowej - zrezygnowała również z funkcji Przewodniczącej.
W związku z powyższym Komisja działająca w Consensusie podjęła w dniu 25 maja br. Uchwałę stanowiącą, iż do czasu odbycia nowych wyborów - funkcję Przewodniczącego Komisji pełnił będzie kol. Jan Duch.


Walne zebranie ZOK NSZZ „Solidarność” AMP
XVI sprawozdawczo-wyborcze Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów ZOK NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. odbędzie się 17 czerwca br. w dąbrowskim oddziale AMP.
Podczas zebrania dokonane zostaną wybory uzupełniające Członków Zakładowej Koordynacyjnej Komisji ZOK NSZZ „Solidarność” AMP S.A.


Międzyzakładowa Komisja w czerwcu
Kolejne posiedzenie Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” dąbrowskiego oddziału AMP odbędzie się w piątek, 24 czerwca br.
Czerwcowe posiedzenie MK będzie ostatnim zebraniem przed wakacjami. Przez okres urlopowy bowiem kompetencje MK na podstawie stosownej uchwały przekazywane są na Prezydium Związku, a w sprawach ważnych - zwoływane jest posiedzenie nadzwyczajne.


W czerwcu wyższe wynagrodzenie
Porozumienie płacowe dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. zostało już oficjalnie podpisane. Przedstawiciele Solidarności dokument ten podpisali w środę, 25 maja. Powyższe oznacza, iż jego zapisy weszły w życie i będą realizowane. Zatem pracownicy AMP już 10 czerwca otrzymają wyższą płacę zasadniczą za maj o 100zł/pracownika (plus pochodne) oraz wypłatę nagrody uzupełniającej - wyrównania od 1 stycznia do 30 kwietnia - w wysokości czterokrotności miesięcznej kwoty podwyżki brutto otrzymanej z 1 maja 2016r.
Miesiąc później – 10 lipca wypłacona zostanie I część nagrody za wkład pracy w funkcjonowanie Spółki – 500zł/pracownika, a 10 września – kolejne 500zł.


Spotkanie represjonowanych z prawnikamiZapraszamy 24 maja o godz. 1700 do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności (Katowice, ul. Wincentego Pola 65) na spotkanie informacyjne na temat możliwości otrzymania odszkodowania i zadośćuczynienia za represje komunistyczne w PRL.


W spotkaniu wezmą udział Marek Suchan oraz adwokat Marcin Piotrowski, którzy od ponad dwóch lat zajmują się obsługą spraw odszkodowawczych w ramach tzw. ustawy lutowej. Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym odszkodowań za represje, uzyskają podstawowe informacje dotyczące warunków formalnych żądania odszkodowania, a nadto dowiedzą się jak wygląda procedura odszkodowawcza.


Porozumienie płacowe na 2016 r. dla pracowników AMP – parafowane
100zł do płacy zasadniczej każdego pracownika, nagroda uzupełniająca, nagroda roczna w wysokości 1.000zł oraz dodatkowa - 300zł, a także przedłużenie rozliczania czasu pracy pracowników 4 BOP do 31 grudnia 2018 r. - to efekt długich i trudnych negocjacji płacowych. Stosowne porozumienie zostało uzgodnione i parafowane przez strony w poniedziałek, 16 maja br., a w najbliższym czasie powinno zostać oficjalnie podpisane. Przeciągające się negocjacje płacowe na 2016 r. były trudne zarówno dla strony pracodawcy, jak i dla strony społecznej. . ... czytaj więcej


STARSZE WIADOMOŚCI


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2015 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -