Witamy na stronie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza
WSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"


PRZEGLĄD PRASY

"Wolny Związkowiec"
Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"
Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"


POMNIK
Porozumienia KatowickiegoFOTO GALERIATV SOLIDARNOŚĆ
(You Tube)AKTUALNE AKTY PRAWNE

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.


EMERYTURA Z TFI PZU SA

EMERYTURA Z TFI PZU SA


PROGRAM GROSIKZOBACZ TEŻ

WIDZIANE Z SATELITY

Satelitarne zdjęcie Huty Katowice


DĄBROWA GÓRNICZA

Dąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


MIASTA SĄSIEDNIE

Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Łazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


BAZA 20 tys. OFERT WYPOCZYNKOWYCH

ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ


POMAGAJĄ NAMPOGODADąbrowa Górnicza

C mojapogoda.com


PRZEWODNICZˇCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEKJUŻ JEST! Nowy numer "Wolnego Związkowca"

"Wolny Związkowiec"


ZAPRASZAMY
DO CZYTANIA


Zmiany w grupowym ubezpieczeniu pracowników ArcelorMittal Poland SA.
W bieżącym miesiącu rozpoczynamy akcję informacyjną na temat zmian w programie ubezpieczenia grupowego. Zmiany podyktowane są nowymi ustaleniami wynikającymi z negocjacji płacowych, gdzie uzgodniono wprowadzenie na koszt pracodawcy dodatkowej opieki medycznej. Jest to kolejne działanie pracodawcy, który oprócz zabezpieczenia emerytalnego (czyli tzw. Pracowniczego Programu Emerytalnego) postanowił zapewnić pracownikom ubezpieczenie zdrowotne.

Uwaga! Dotychczasowe polisy Opieki Medycznej zostaną zamknięte z dniem 31.01.2017 r .
... czytaj więcej


Niedziela dla Boga i rodzinyNiedziela jest dla Boga i rodziny - słowa te wielokrotnie zabrzmiały z Jasnej Góry podczas 34. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy, która odbyła się w dniach 17-18 września br.

Przed uroczystą Mszą Świętą ze szczytu jasnogórskiego Piotr Duda - Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność przypomniał początki organizacji pielgrzymki pracowniczej - Wrzesień 1983r. to bardzo trudny okres dla Solidarności - delegalizacja związku zawodowego, represje, szykany działaczy Solidarności, zejście do podziemia, ale także szykany i represje wobec Kościoła i księży. Ale to nie zamknęło drogi i myślenia bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który też 18 września w niedzielę przybył na Jasną Górę ze swoimi przyjaciółmi - robotnikami Solidarności z Huty Warszawa i od tego właśnie czasu pielgrzymujemy tu, do Częstochowy już po raz 34 w ramach krajowej Pielgrzymki Ludzi Pracy. To wielkie zobowiązanie, bo te pielgrzymki zapoczątkował nasz Patron. Ważne jest, by wykonywać ten testament ks. Jerzego, być tutaj i wstawiać się za tymi, którzy w swoim miejscu pracy nie mogą sobie poradzić z rzeczywistością, która ich otacza.
... czytaj więcej


Upamiętniliśmy 36 rocznicę podpisania Porozumień KatowickichW poniedziałek, 12 września uroczyście upamiętniono podpisane w Hucie Katowice Porozumienia Katowickie, które domykając Porozumienia sierpniowe zawarte w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu Zdroju dały podwaliny formalno-prawne do utworzenia ogólnokrajowego związku zawodowego Solidarność.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. koncelebrowaną przez O. Radosława Kramarskiego – proboszcza parafii p.w. św. Antoniego z Padwy i Duszpasterza Ludzi Pracy, ks. kanonika Andrzeja Stasiaka,który także wygłosił homilię.
... czytaj więcej


IV Marszobieg Charytatywny - przyjęcie zgłoszeńKolejny, IV Marszobieg Charytatywny odbędzie się w terminie 11 - 13 października br. Zgłoszenia dzieci - w wieku do ukończenia 18 roku życia., na które zostaną przeznaczone zebrane w trakcie marszobiegu środki - przyjmowane są przez Fundację Nasze Dzieci do dnia 4 września.

Zgodnie z Regulaminem, zebrane środki mogą zostać przeznaczone na specjalistyczną rehabilitację, leczenie lub sprzęt rehabilitacyjny dzieci pracowników następujących firm:

• ArcelorMittal Poland S.A.,
• ArcelorMittal Service Group,
• ArceloMittal Commercial Long,
• PUK Kolprem,
• ArcelorMittal Refractories,
• ARG Kraków-Wschód,
• PUW HKW,
• ArcelorMittal Shared Service Centre Europe,
• Cutiron Shared Service Centre Europe,
• Tameh Polska,
• Synergy Platform,
• ABC

Zgodnie z decyzją, jaką podjął Komitet kwalifikacyjny ds. marszobiegu - osoby, które korzystały z tej formy pomocy przez dwa kolejne lata, ponownego zgłoszenia mogą dokonać dopiero po roku przerwy. Natomiast osoby, które nie dokonały rozliczenia pobranej kwoty z poprzedniej edycji, dopóki tego nie uczynią - nie mogą wziąć udziału w tegorocznej edycji.

Zgłoszenia przyjmuje do 4 września br.
NA FORMULARZU Fundacja Nasze Dzieci i Katarzyna Karcz-Mączka: katarzyna.karcz@arcelormittal.com


Posiedzenie MK
Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dabrowa Górnicza, iż posiedzenie MK odbyło się w dniu 12 września 2016r. o godz. 700 w budynku związkowym DAMM 4, sala 118.


Zmiana dyżurów prawnych w Solidarności

Z wtorków na piątki zostały przesunięte dyżury prawników w Solidarności.
Bez zmian pozostają ich godziny - od 12
00 do 1500.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” dąbrowskiego oddziału AMP współpracuje z renomowaną kancelarią prawną ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy z siedzibą w Katowicach.

W ramach tej współpracy prawnicy kancelarii udzielają Członkom Solidarności porad prawnych, ewentualnie reprezentują ich w sprawach sądowych.

Z porad prawnych mogą korzystać Członkowie MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty w sekretariacie Związku.


Akcja Solidarności "wolne niedziele w handlu"Wolne niedziele dla pracowników handlu – o zrealizowanie tego postulatu od dawna walczy Solidarność. Teraz jednak po swojej stronie ma także organizacje pracodawców, społeczne i pozarządowe. Z inicjatywy Solidarności został powołany komitet obywatelski, który zajmie się zbieraniem podpisów pod projektem ustawy ograniczającej handel w niedziele. Zakaz handlu w niedziele miałby objąć nie tylko 1,5 mln pracowników tej branży, ale także kilkaset tysięcy zleceniodawców

– Pora skończyć z tą nową świecką tradycją, że w niedziele rodziny chodzą do supermarketu – powiedział Piotr Duda, przewodniczący KK „S” podczas prezentacji projektu, 28 kwietnia br. w Centrum Dialogu Społecznego „Dialog” w Warszawie. – Polacy powinni w tym czasie spędzać czas ze swoimi rodzinami, chodzić do teatru czy do kina.


W skład komitetu obywatelskiego weszli przedstawiciele m.in. Związku Rzemiosła Polskiego, Akcji Katolickiej, KZPRSS Społem, Polskiej Izby Handlowej, Federacja ZZ Handlu i Spółdzielczości OPZZ, Lewiatana, Stowarzyszenia Zdrowa Praca, Misji Gabriela, Polskiej Izby Paliw Płynnych, Polskiej Grupy Supermarketów.

O poparcie akcji prosimy również Was - pracownicy AMP i spółek oraz Wasze rodziny. Listy poparcia dostępne są w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4 pok. 6 i u przewodniczących poszczególnych Komisji Zakładowych/Spółek.


Zaproszenie na festyn parafialnyParafia pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Okradzionowie zaprasza Członków MOZ NSZZ „Solidarność” AMP SA - Dąbrowa Górnicza na festyn rodzinny, który odbędzie się 15 sierpnia br. na stadionie UKS Przemsza Okradzionów.

Festyn organizowany jest w ramach odpustu parafialnego.


Zainteresowani udziałem w imprezie Członkowie Związku proszeni są o kontakt z sekretariatem dąbrowskiej Solidarności, gdzie znajduje się 50 zaproszeń upoważniających do bezpłatnego posiłku. O uzyskaniu zaproszenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Program:
• godz. 1200 - uroczysta Msza Święta odpustowa;
• godz. 1330 - rozpoczęcie festynu, który poprowadzi zespół Szelest;
• godz. 1700 - Koncert zespołu Postman;
• godz. 2100 - pokaz pirotechniczny.

Organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji dla dzieci oraz zabawę taneczną.

Serdecznie zapraszamy.


Porozumienie płacowe w Synergy Platform i ABC
Porozumienie płacowe dla pracowników interims - Synergy Platform i Ananke Business Communication zostały podpisane przez przedstawicieli Solidarności 30 czerwca br. Porozumienie określa wzrost płacy zasadniczej o 3% oraz wypłatę nagrody. Zarówno w Synergy Platform, jak i w Ananke Business Communication pracownicy otrzymają od dnia 1 czerwca br. wzrost płacy zasadniczej o 3%. Jednocześnie, wraz z wypłatą wynagrodzenia za miesiąc czerwiec - do 10 lipca pracownicy otrzymają nagrodę uzupełniającą za miesiące styczeń - maj 2016r. w wysokości pięciokrotności otrzymanej podwyżki wraz z wyrównaniem premii liczonej od różnicy pomiędzy dotychczasową, a nową płacą zasadniczą. ... czytaj więcej


Stalownia zgarnęła Puchar Przewodniczącego
Drużyna Solidarności ze Stalowni zdobyła Puchar Przewodniczącego podczas organizowanego przez Związek turnieju piłki nożnej, jaki odbył się w sobotę, 11 czerwca br. na stadionie UKS w Okradzionowie.

Poszczególne drużyny zajęły następujące miejsca:

* I miejsce - PSD
* II miejsce - PPD
* III miejsce - DWS
* IV miejsce - Maritex
... czytaj więcej


Porozumienie płacowe w Kolpremie zostało uzgodnione
100zł do płacy zasadniczej tytułem podwyżki płac na 2016r. otrzymają pracownicy PUK Kolprem Sp. z o. o. z dniem 1 czerwca br. Stosowne porozumienie zawarte zostało we wtorek, 7 czerwca br. Porozumienie zakłada wzrost płac zasadniczych z dniem 1 czerwca br. o 100zł/pracownika, a uwzględniając ten termin - uruchomienie wraz z wynagrodzeniem za czerwiec br. jednorazowej nagrody uzupełniającej w wysokości pięciokrotności miesięcznej kwoty podwyżki brutto (z premią i kartą hutnika) otrzymanej z dniem 1 czerwca - dla każdego pracownika zatrudnionego na dzień 1 lipca br. ... czytaj więcej


Rozpoczęto rozmowy płacowe w Synergy Platform
Brakiem porozumienia płacowego ze względu na zbyt niskie propozycje pracodawcy co do oczekiwań strony społecznej zakończyło się pierwsze spotkanie negocjacyjne w Synergy Platform Sp. z o. o., które miało miejsce w poniedziałek, 30 maja br. Niestety, stanowiska przedstawione przez strony odnośnie wzrostu płac dla pracowników SP na 2016 r. są zbyt rozbieżne, by dojść do porozumienia. ... czytaj więcej


STARSZE WIADOMOŚCI


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2015 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -