Witamy na stronie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza
WSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"


PRZEGLĄD PRASY

"Wolny Związkowiec"
Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"
Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"


POMNIK
Porozumienia KatowickiegoFOTO GALERIATV SOLIDARNOŚĆ
(You Tube)AKTUALNE AKTY PRAWNE

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.


EMERYTURA Z TFI PZU SA

EMERYTURA Z TFI PZU SA


PROGRAM GROSIKZOBACZ TEŻ

WIDZIANE Z SATELITY

Satelitarne zdjęcie Huty Katowice


DĄBROWA GÓRNICZA

Dąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


MIASTA SĄSIEDNIE

Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Łazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


BAZA 20 tys. OFERT WYPOCZYNKOWYCH

ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ


POMAGAJĄ NAMPOGODADąbrowa Górnicza

C mojapogoda.com


PRZEWODNICZˇCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEKPorozumienie płacowe w Synergy Platform i ABCPorozumienie płacowe dla pracowników interims - Synergy Platform i Ananke Business Communication zostały podpisane przez przedstawicieli Solidarności 30 czerwca br. Porozumienie określa wzrost płacy zasadniczej o 3% oraz wypłatę nagrody.

Zarówno w Synergy Platform, jak i w Ananke Business Communication pracownicy otrzymają od dnia 1 czerwca br. wzrost płacy zasadniczej o 3%. Jednocześnie, wraz z wypłatą wynagrodzenia za miesiąc czerwiec - do 10 lipca pracownicy otrzymają nagrodę uzupełniającą za miesiące styczeń - maj 2016r. w wysokości pięciokrotności otrzymanej podwyżki wraz z wyrównaniem premii liczonej od różnicy pomiędzy dotychczasową, a nową płacą zasadniczą.
... czytaj więcej


Stalownia zgarnęła Puchar PrzewodniczącegoDrużyna Solidarności ze Stalowni zdobyła Puchar Przewodniczącego podczas organizowanego przez Związek turnieju piłki nożnej, jaki odbył się w sobotę, 11 czerwca br. na stadionie UKS w Okradzionowie.

Poszczególne drużyny zajęły następujące miejsca:

* I miejsce - PSD
* II miejsce - PPD
* III miejsce - DWS
* IV miejsce - Maritex
... czytaj więcej


Porozumienie płacowe w Kolpremie zostało uzgodnione100zł do płacy zasadniczej tytułem podwyżki płac na 2016r. otrzymają pracownicy PUK Kolprem Sp. z o. o. z dniem 1 czerwca br. Stosowne porozumienie zawarte zostało we wtorek, 7 czerwca br.

Porozumienie zakłada wzrost płac zasadniczych z dniem 1 czerwca br. o 100zł/pracownika, a uwzględniając ten termin - uruchomienie wraz z wynagrodzeniem za czerwiec br. jednorazowej nagrody uzupełniającej w wysokości pięciokrotności miesięcznej kwoty podwyżki brutto (z premią i kartą hutnika) otrzymanej z dniem 1 czerwca - dla każdego pracownika zatrudnionego na dzień 1 lipca br.
... czytaj więcej


Rozpoczęto rozmowy płacowe w Synergy PlatformBrakiem porozumienia płacowego ze względu na zbyt niskie propozycje pracodawcy co do oczekiwań strony społecznej zakończyło się pierwsze spotkanie negocjacyjne w Synergy Platform Sp. z o. o., które miało miejsce w poniedziałek, 30 maja br.

Niestety, stanowiska przedstawione przez strony odnośnie wzrostu płac dla pracowników SP na 2016 r. są zbyt rozbieżne, by dojść do porozumienia.
... czytaj więcej


Brak porozumienia płacowego w ABC
Podwyżki płac były głównym tematem spotkania przedstawicieli Solidarności z pracodawcą Ananke Busines Communication Sp. z o. o., jednak propozycja pracodawcy w tym zakresie nie zyskała akceptacji Związku. Innymi omówionymi sprawami były: rozliczenia kartek żywieniowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wykaz stanowisk pracy, za które pracodawca opłaca składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Spotkanie odbyło się w środę, 1 czerwca w siedzibie spółki ABC. Temat płacowy na 2016r. dla pracowników spółki nie został zamknięty. Wręcz przeciwnie. Przedstawiciele pracowników spodziewali się - wzorem roku ubiegłego przeniesienia porozumienia płacowego zawartego w ArcelorMittal Poland S.A. na interimy (ABC i Synergy Platform). Tak się jednak nie stało. ... czytaj więcej


Zmiana Przewodniczącego Komisji Solidarności w Consensusie
Jan Duch pełnił będzie od 1 lipca funkcję Przewodniczącego Komisji Solidarności działającej w spółce Consensus Company.

Przewodniczącą Solidarności w spółce do 30 czerwca br. pozostaje Elżbieta Akseńczyk, jednak w związku z zakończeniem przez nią pracy zawodowej - zrezygnowała również z funkcji Przewodniczącej.

W związku z powyższym Komisja działająca w Consensusie podjęła w dniu 25 maja br. Uchwałę stanowiącą, iż do czasu odbycia nowych wyborów - funkcję Przewodniczącego Komisji pełnił będzie kol. Jan Duch.


Walne zebranie ZOK NSZZ „Solidarność” AMP
XVI sprawozdawczo-wyborcze Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów ZOK NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. odbędzie się 17 czerwca br. w dąbrowskim oddziale AMP.

Podczas zebrania dokonane zostaną wybory uzupełniające Członków Zakładowej Koordynacyjnej Komisji ZOK NSZZ „Solidarność” AMP S.A.


Międzyzakładowa Komisja w czerwcu
Kolejne posiedzenie Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” dąbrowskiego oddziału AMP odbędzie się w piątek, 24 czerwca br.

Czerwcowe posiedzenie MK będzie ostatnim zebraniem przed wakacjami. Przez okres urlopowy bowiem kompetencje MK na podstawie stosownej uchwały przekazywane są na Prezydium Związku, a w sprawach ważnych - zwoływane jest posiedzenie nadzwyczajne.


W czerwcu wyższe wynagrodzenie
Porozumienie płacowe dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. zostało już oficjalnie podpisane. Przedstawiciele Solidarności dokument ten podpisali w środę, 25 maja. Powyższe oznacza, iż jego zapisy weszły w życie i będą realizowane. Zatem pracownicy AMP już 10 czerwca otrzymają wyższą płacę zasadniczą za maj o 100zł/pracownika (plus pochodne) oraz wypłatę nagrody uzupełniającej - wyrównania od 1 stycznia do 30 kwietnia - w wysokości czterokrotności miesięcznej kwoty podwyżki brutto otrzymanej z 1 maja 2016r.
Miesiąc później – 10 lipca wypłacona zostanie I część nagrody za wkład pracy w funkcjonowanie Spółki – 500zł/pracownika, a 10 września – kolejne 500zł.


Akcja Solidarności "wolne niedziele w handlu"Wolne niedziele dla pracowników handlu – o zrealizowanie tego postulatu od dawna walczy Solidarność. Teraz jednak po swojej stronie ma także organizacje pracodawców, społeczne i pozarządowe. Z inicjatywy Solidarności został powołany komitet obywatelski, który zajmie się zbieraniem podpisów pod projektem ustawy ograniczającej handel w niedziele. Zakaz handlu w niedziele miałby objąć nie tylko 1,5 mln pracowników tej branży, ale także kilkaset tysięcy zleceniodawców

– Pora skończyć z tą nową świecką tradycją, że w niedziele rodziny chodzą do supermarketu – powiedział Piotr Duda, przewodniczący KK „S” podczas prezentacji projektu, 28 kwietnia br. w Centrum Dialogu Społecznego „Dialog” w Warszawie. – Polacy powinni w tym czasie spędzać czas ze swoimi rodzinami, chodzić do teatru czy do kina.

W skład komitetu obywatelskiego weszli przedstawiciele m.in. Związku Rzemiosła Polskiego, Akcji Katolickiej, KZPRSS Społem, Polskiej Izby Handlowej, Federacja ZZ Handlu i Spółdzielczości OPZZ, Lewiatana, Stowarzyszenia Zdrowa Praca, Misji Gabriela, Polskiej Izby Paliw Płynnych, Polskiej Grupy Supermarketów.

O poparcie akcji prosimy również Was - pracownicy AMP i spółek oraz Wasze rodziny. Listy poparcia dostępne są w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4 pok. 6 i u przewodniczących poszczególnych Komisji Zakładowych/Spółek.


Spotkanie represjonowanych z prawnikamiZapraszamy 24 maja o godz. 1700 do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności (Katowice, ul. Wincentego Pola 65) na spotkanie informacyjne na temat możliwości otrzymania odszkodowania i zadośćuczynienia za represje komunistyczne w PRL.


W spotkaniu wezmą udział Marek Suchan oraz adwokat Marcin Piotrowski, którzy od ponad dwóch lat zajmują się obsługą spraw odszkodowawczych w ramach tzw. ustawy lutowej. Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym odszkodowań za represje, uzyskają podstawowe informacje dotyczące warunków formalnych żądania odszkodowania, a nadto dowiedzą się jak wygląda procedura odszkodowawcza.


Porozumienie płacowe na 2016 r. dla pracowników AMP – parafowane
100zł do płacy zasadniczej każdego pracownika, nagroda uzupełniająca, nagroda roczna w wysokości 1.000zł oraz dodatkowa - 300zł, a także przedłużenie rozliczania czasu pracy pracowników 4 BOP do 31 grudnia 2018 r. - to efekt długich i trudnych negocjacji płacowych. Stosowne porozumienie zostało uzgodnione i parafowane przez strony w poniedziałek, 16 maja br., a w najbliższym czasie powinno zostać oficjalnie podpisane. Przeciągające się negocjacje płacowe na 2016 r. były trudne zarówno dla strony pracodawcy, jak i dla strony społecznej. . ... czytaj więcej


Pat w negocjacjach płacowych
W negocjacjach płacowych nastąpił pat - podsumowuje dotychczasowe spotkania stron w temacie podwyżek płac dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. na rok 2016 Jerzy Goinski - Przewodniczący Związku Solidarność. Był moment, w którym wydawało się, że pracodawca zrozumiał, że przeciąganie negocjacji płacowych nie przynosi żadnej ze stron pozytywów i rozmowy odbywały się intensywnie. Teraz wiemy, że miał w tym ukryty cel. I nie chodzi tu o samo przedłużanie rozmów, ale również o „ugranie” pewnych rozwiązań dla siebie m.in. w zapisach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Na to zgody nie ma i nie będzie. ... czytaj więcej


STARSZE WIADOMOŚCI


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2015 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -