Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK


...
....


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKIF - FRANCUSKII - WŁOSKIRUS - ROSYJSKIE -
 HISZPAŃSKICS - CZESKIUA - UKRAIŃSKIIND - HINDI
Prezydium dąbrowskiej Solidarności na kadencję 2018 - 2022FOTO galeria


Lech Majchrzak i Mirosław Nowak wraz z Przewodniczącym Związku Jerzym Goińskim będą tworzyć Prezydium MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza w kadencji 2018 - 2022.

Wybory zostały przeprowadzone podczas posiedzenia Międzyzakładowej Komisji w dniu 14 marca 2018r.

W kadencji 2018 – 2022 Prezydium będą stanowić:.., >> WIĘCEJ >>


Jerzy Goiński Ponownie Przewodniczącym SolidarnościFOTO galeria


Jerzy Goiński po raz kolejny został wybrany na Przewodniczącego MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza. Wybory przeprowadzone zostały podczas IX Międzyzakładowego Zebrania Delegatów w dniu 2 marca br..

Podczas MZD dokonano również wyboru Międzyzakładowej Komisji, Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne ZOK NSZZ „S” AMP, Delegatów na Walny Zjazd Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, Delegatów do Regionalnej Sekcji Hutnictwa Regionu Śląsko - Dąbrowskiego.
..,
>> WIĘCEJ >>


Porozumienie płacowe w ABC

W poniedziałek, 26 lutego br. zostało podpisane porozumienie płacowe dla pracowników spółki Ananke Business Communication wykonujących prace na rzecz Arcelormittal Poland S.A. oraz Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. W wyniku porozumienia minimalna płaca zasadnicza w spółce nie będzie niższa niż 2.320 zł.

Strony uzgodniły, że od 1 lutego 2018 r. pracownikom posiadającym płace zasadnicze poniżej 2.200 zł brutto zostanie dokonane wyrównanie płac zasadniczych do kwoty 2.200 zł, a następnie każdy pracownik pozostający w zatrudnieniu na dzień 1 lutego 2018 r. otrzyma 120 zł brutto podwyżki płacy zasadniczej .., >> WIĘCEJ >>


Jest porozumienie płacowe w Sanpro Synergy

Płaca minimalna na poziomie 2.200 zł, podwyżka płacy zasadniczej o 120 zł, możliwość otrzymania podwyżki indywidualnej, a także gwarantowane nagrody w minimalnej wysokości 1.000 zł - to efekt porozumienia zawartego pomiędzy pracodawcą a stroną społeczną w Sanpro Synergy Sp. z o. o. w środę, 21 stycznia br.

Porozumienie stanowi, iż wszyscy pracownicy Sanpro Synergy wykonujący swoją pracę w imieniu Spółki na terenie ArcelorMittal Poland S.A. mający stawkę zasadniczą niższą niż 2.200 zł otrzymają z dniem 1 lutego 2018 r. wyrównanie płacy zasadniczej do poziomu 2.200 zł. Wysokość tej kwoty będzie stanowiła wynagrodzenie .., >> WIĘCEJ >>


Zwiększona ilość biletów do kina

Decyzją Prezydium MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza podjętą w związku z dużym zainteresowaniem kuponami do kina Helios - w miesiącu lutym Solidarność dobrała kolejną pulę kuponów.

Zapraszamy osoby, które w lutym - ze względu na brak kuponów - nie miały ich możliwości nabyć. Przypominamy jednocześnie, iż Członek Związku może pobrać maksymalnie 2 kupony na dany miesiąc. Dystrybucja kuponów odbywa się w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok. 6. Odbiór osobisty.


Posiedzenie MK

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posiedzenie MK odbyło się w środę 14 lutego br. o godz. 8.00 w budynku związkowym DAMM 4 pok. 119.


Jest porozumienie płacowe dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A.FOTO galeria


W dniu 05.02.2018r. Pracodawca i Zakładowe Organizacje Związkowe AMP S.A. – Strony ZUZP, uzgodniły i parafowały treść Porozumienia Płacowego na lata 2018 i 2019.

Najważniejsze z dokonanych uzgodnień przedstawione są poniżej.

I. Płace zasadnicze.

1. Rok 2018 – na podwyżki dla pracowników przeznaczona zostaje następująca kwota:

1) 120 PLN/pracownika – na podwyżki ogólne od dnia 1 stycznia
2018 roku, >> WIĘCEJ >>


Komisja Wydziałowa Administracji

Teresa Zaręba została Przewodniczącą Komisji Wydziałowej Administracji.

Wybory odbyły się 2 lutego 2018 r.

Do Komisji zostali wybrani: Agnieszka Białas, Leokadia Krymiec, Barbara Kucharczyk.

Na funkcję Delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal poland S.A. – Dąbrowa Górnicza na kadencję 2018-2022 wybrano: Ewa Olszańska, Bożena Jadwiga Maciejczyk oraz Teresa Zaręba.


Komisja ArcelorMittal Distribution Solution Poland Sp. z o. o.

Mirosław Grzych został Przewodniczącym Komisji ArcelorMittal Distribution Solution Poland Sp. z o. o.

Wybory odbyły się 2 lutego 2018 r.

Do Komisji wybrano następujące osoby: Marcin Doskocz i Jacek Walencik.

Delegatem na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal poland S.A. – Dąbrowa Górnicza na kadencję 2018-2022 będzie: Mirosław Grzych.


Komisja Emerytów i Rencistów

Andrzej Chrzanowski został Przewodniczącym Komisji Emerytów i Rencistów.

Wybory zostały przeprowadzone 1 lutego 2018 r.

W skład Komisji weszli: Jan Czerw, Zenon Gradzik, Stanisław Leśniewski, Zbysław Lewiński, Alojzy Lorek, Ireneusz Płocha, Zdzisław Waleński, Bolesław Wileczek.

Delegatami na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność: ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza na kadencję 2018 – 2022 zostali: Andrzej Chrzanowski, Jan Czajkowski, Jan Czerw, Zenon Gradzik, Andrzej Jonkisz, Zbysław Lewiński, Alojzy Lorek, Adam Oczkowski, Ireneusz Płocha, Zofia Płocha.
Przeprowadzono również wybory do Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów. Delegatami zostali: Andrzej Chrzanowski, Zbysław Lewiński, Ireneusz Płocha, Bogusław Wileczek.


Komisja ArcelorMittal Business Centre of Excellence Group Sp. z o. o.

Elżbieta Jędrusik została Przewodniczącą Spółki ArcelorMittal Business Centre of Excellence Group Sp. z o. o.

Wybory odbyły się 1 lutego 2018 r.

Do Komisji wybrane zostały: Folwarczny Ewa i Gorczyczyńska Urszula.

Funkcję Delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza w kadencji 2018-2022 pełnić będzie Elżbieta Jędrusik.STARSZE WIADOMOŚCI


WSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.pl


Dąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu GminnegoŁazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -