Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę
na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.Powrót do strony
           głównejWitamy na stronie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza


r. - Imieniny obchodzą:


Prezydium MOZ NSZZ S AMPPRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEKWSTĄP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"


EMERYTURA Z TFI PZU SA


EMERYTURA Z TFI PZU SA
TFI PZU S.A.
Zadbaj o swoją emeryturę

ZOBACZ WIĘCEJ
PPE w pytaniach i odpowiedziach


PROGRAM GROSIK

Program "GROSIK"

PLACÓWKI SYSTEMU GROSIK

KONTAKT W SPRAWIE PROGRAMU "GROSIK"


ZOBACZ TEŻ

Przedszkole Dąbrowa Górnicza

ZOBACZ WIĘCEJ


POMNIK
Porozumienia Katowickiego
OKIEM NASZEJ KAMERY


TV SOLIDARNOŚĆ
(You Tube)

Kanał użytkownika TVSolidarnosc


FOTO GALERIA
BAZA 20 tys. OFERT WYPOCZYNKOWYCH

ZOBACZ WIĘCEJ
ZOBACZ WIĘCEJ
ZOBACZ WIĘCEJ
ZOBACZ WIĘCEJ


POGODA

POGODA NA DZISIAJ


Dąbrowa Górnicza

C mojapogoda.com


WIDZIANE Z SATELITY

Satelitarne zdjęcie Huty Katowice


DĄBROWA GÓRNICZA

Dąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu
            Miejskiego
Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza
Muzeum
            Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie
            Górniczej


MIASTA SĄSIEDNIE

Sosnowiec -
            Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Będzin - Oficjalna Strona Urzędu
            Miejskiego
Sławków - Oficjalna Strona Urzędu
            Miejskiego
Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu
            Gminnego
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego
Łazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i
            Gminy
Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


POMAGAJĄ NAM

Pracownia Metaloplastyczna AS - Adam
            Szczepański
Pracownia Metaloplastyczna AS - Adam Szczepański


POLSKA W LICZBACHWIĘCEJ PRZELICZEŃ TUTAJ
www.zegardlugu.plPracownicy Grupy Serwisowej wybrali Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy
Sławomir Kochanowski - kandydat Solidarności został wybrany przez pracowników na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Spółce AM Service Group. Wybory odbyły się 19 listopada br.

Na Zakładowego SIP w Grupie Serwisowej startowało 3 kandydatów - Chałupka Jacek, Kochanowski Sławomir i Szwaczka Kazimierz.

Jak podała Komisja Wyborcza - w głosowaniu wzięło udział 272 pracowników z 354 uprawnionych.

Zakładowym Społecznym Inspektorem AM Service Group wybrany został Sławomir Kochanowski uzyskując aż 192 głosy. Jego zastępcą będzie Jacek Chałupka, który uzyskał 47 głosów.

Uprawomocnienie wyborów nastąpi 27 listopada br. Do tego czasu Komisja przyjmuje powiadomienia o ewentualnych nieprawidłowościach.

Sławkowi serdecznie gratulujemy, a pracownikom AM GS dziękujemy za udział w wyborach i oddanie głosu na naszego przedstawiciela.


Wybory SIP w Kolpremie
Wybory Społecznej Inspekcji Pracy w Spółce Kolprem
odbędą się w terminie 26 - 28 listopada 2014 r..

Komisja będzie dyżurować:

26 listopada 2014 od 05:30 do 18:30
27 listopada 2014 od 05:30 do 18:30
28 listopada 2014 od 05:30 do 09:30

Komisja Wyborcza ustaliła, iż ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa 12 listopada 2014r.

Kandydatami popieranymi przez Solidarność, startującymi w wyborach do Społecznej Inspekcji Pracy są:

Krzysztof Kuskowski
Tomasz Ślęzak
Adam Wijatkowski


Powinniśmy zmierzać do europejskich standardów, ale... płacowych

W ArcelorMittal Poland SA rozpoczęły się negocjacje płacowe, a to dla pracowników szczególnie interesujący temat. O negocjacjach, a także innych, równie ważnych sprawach pracowniczych rozmawiamy z Przewodniczącym Solidarności - Jerzym Goińskim.

- Kwestie płacowe, to jest to, co najbardziej interesuje pracowników, szczególnie teraz, gdy zbliża się nowy rok, a pracownicy - wzorem lat poprzednich liczą na podwyżki. Wiemy już, jakie stanowisko Solidarność przyjęła, ale jakie są realne szanse na jego realizację?
- JG - stanowisko, które przedstawiła Solidarność jest bardzo zbieżne ze stanowiskiem trzech innych organizacji związkowych i prawdopodobnie będzie przyjęte przez Zespół Roboczy do negocjacji z pracodawcą.
Uważam, że w ramach prowadzonych negocjacji uda nam się zawrzeć porozumienie, które da znaczący wzrost wynagrodzeń pracownikom Spółki. Od dłuższego czasu w publicznych wystąpieniach zapowiada, że powinniśmy zmierzać do europejskich standardów, a dla pracowników oznacza to przede wszystkim godne płace za pracę w AMP, porównywalne z krajami Europy Zachodniej.
... czytaj więcej


Solidarność podjęła Stanowisko w sprawie podwyżek płac na 2015 rok
Stanowisko dotyczące podwyżek płac na 2015 r. przyjęła Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. w dniu 6 listopada br. Stanowisko zostało zaprezentowane stronie społecznej administracyjno-związkowego zespołu ds. ZUZP.

Powołując się na zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. stanowiące, iż strony zobowiązane są ustalić wielkość przyrostu płac oraz czas jego obowiązywania w IV kwartale roku poprzedzającego dany okres lub w innym uzgodnionym przez siebie terminie - strona związkowa w swoim stanowisku wnosi o rozpoczęcie negocjacji płacowych w I dekadzie listopada 2014 roku.

W swoim wystąpieniu Solidarność proponuje wzrost o 8% rocznego funduszu płac zasadniczych Pracowników Spółki w stosunku do 2014 r., podział tych środków finansowych metodą uzgodnioną przez Strony oraz wypłacenie nagrody za wkład pracy w 2014 r. w wysokości 2.000 złotych dla każdego Pracownika, który był zatrudniony w AMP lub w spółce świadczącej usługi na rzecz AMP w 2014 r. w terminie uzgodnionym przez Strony.

Idąc za wcześniejszym Stanowiskiem dotyczącym ustalenia minimalnej płacy zasadniczej w AMP - Solidarność zawnioskowała również o dokonanie indywidualnych przeszeregowań dla tych Pracowników, których miesięczne wynagrodzenia zasadnicze są niższe od kwoty 2.200 zł/miesiąc.

Ważnym punktem wystąpienia, nawiązującym szczególnie do nadchodzącego okresu, w którym duża liczba pracowników AMP będzie odchodzić na świadczenia emerytalne jest również propozycja pozostawienia 100% środków finansowych po odchodzących Pracownikach do dyspozycji Dyrektorów Zakładów/Pionów na wzrost płac zasadniczych Pracowników w danej jednostce organizacyjnej. W swoim wystąpieniu związkowcy zaproponowali dokonanie z dniem 1 stycznia 2015 r. zmian płacowych zarówno dla Pracowników AMP jak i Spółek, w których AMP posiada 100% udziałów/akcji.


Wystąpienie o nagrody w PPUH Consensus
W środę, 12 listopada br. dąbrowska Solidarność, wraz z innymi działającymi organizacjami związkowymi w Spółce, wystąpiła do Zarządu PPUH Consensus o wypłatę nagród - motywacyjnej oraz świątecznej dla pracowników firmy.

Organizacje Związkowe zawnioskowały, by pracodawca w terminie wypłaty wynagrodzeń za pracę za miesiąc listopad 2014 r. wypłacił również nagrody motywacyjne, o których mowa w Załączniku nr 4 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Powyższe nagrody miałyby zostać wypłacone za okres od 1 maja 2014 r. do 30 listopada 2014 r. wraz z kwotą pozostałą do wykorzystania za okres od 1 stycznia br. do 30 kwietnia br.

W uzasadnieniu wniosku Związkowcy stwierdzili, iż pracodawca uporczywie uchyla się od comiesięcznego przekazywania wszystkich informacji, o których mowa w ust. 12 Załącznika nr 4 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, co stanowi ewidentne złamanie ww. zapisów ZUZP.

Organizacje Związkowe jednocześnie wystąpiły o wypłacenie wszystkim pracownikom Spółki nagrody z okazji Świąt Bożego Narodzenia ze środków własnych pracodawcy w terminie, na zasadach i wysokości ustalonej przez Strony ZUZP.


Wniosek o nagrody w BP Partner
Wniosek o wypłatę nagrody motywacyjnej oraz nagrody z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla pracowników Biura Podróży Partner Sp. z o. o. Spółka Komandytowa wystosowały organizacje związkowe 12 listopada br.

Organizacje Związkowe działające w BP Partner wystąpiły do pracodawcy z wnioskiem o wypłacenie premii z funduszu motywacyjnego, o którym mowa w art. 6 Regulaminu Wynagradzania dla pracowników Biura Podróży PARTNER BPO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.

Premia miałaby zostać wypłacona pracownikom Spółki w terminie wypłaty wynagrodzeń za pracę za miesiąc listopad 2014 roku.

Organizacje Związkowe występują również z wnioskiem o wypłacenie wszystkim pracownikom Spółki nagrody z okazji Świąt Bożego Narodzenia, ze środków własnych pracodawcy w terminie, na zasadach i wysokości ustalonej przez Strony.


Solidarność wystawia swoich kandydatów na SIP


W czwartek, 20 listopada br. w ArcelorMittal Poland S.A. odbyły się wybory Społecznej Inspekcji Pracy na kadencję 2015-2018. Wybory Zakładowych SIP ustalone zostały natomiast na dzień 25 listopada.

W piątek, 31 października zakończone zostało przyjmowanie kandydatur na Społecznych Inspektorów Pracy w AMP.

Komisja zatwierdziła zgłoszone nazwiska. Dąbrowska Solidarność w poszczególnych okręgach wyborczych wytypowała swoich przedstawicieli do Społecznej Inspekcji Pracy.

1. Okręg wyborczy nr 1 Zakład Wielkie Piece złożony z czterech podokręgów.


- 1/1 Baza, Wsad, Aglomerownia, Spiekalnia (technolodzy)
- Majchrowicz Paweł

- 1/2 UR Baza, Wsad, Aglomerownia, Spiekalnia
- Szypczyński Dariusz

- 1/3 Wielkie Piece Namiarownia (technolodzy) oraz pozostałe jednostki organizacyjne podległe pod dyrektora zakładu
- Zawadzki Michał

- 1/4 UR Wielkie Piece Namiarownia
- Migalski Tomasz

2. Okręg wyborczy nr 2 Zakład Stalownia złożony z czterech podokręgów.


- 2/1 Wapnialnia
- Kowalik Marian

- 2/2 COS, Wykańczalnia, OPP, Kadzie
- Walczak Marcin

- 2/3 Konwertory, Wsad, Kafar oraz pozostałe jednostki organizacyjne podległe pod Dyrektora Zakładu
- Pajdak Sławomir

- 2/4 Utrzymanie Ruchu
- Kuliński Roman

3. Okręg wyborczy nr 3 Zakład Walcownia Duża złożony z czterech podokręgów.


- 3/1 Piece pokroczne, Walcarki oraz pozostałe jednostki organizacyjne podległe pod Dyrektora Zakładu
- Haniewicz Mirosława

- 3/2 Wykańczalnia kształtownika, szyn, serwisowanie grodzic
- Pietruszka Mariusz

- 3/3 SWG
- Ciekała Zbigniew

4. Okręg wyborczy nr 4 Zakład Walcownia Średnia złożony z czterech podokręgów.


- 4/1 Piece pokroczne, Walcarki oraz pozostałe jednostki organizacyjne podległe pod Dyrektora Zakładu
- Duda Jan

- 4/2 Wykańczalnia
- Hutniczak Mariusz

- 4/3 DWW
- Szymański Grzegorz

- 4/4 Utrzymanie Ruchu
- Skalski Stanisław

5. Okręg wyborczy nr 5 Zakład Energetyczny złożony z dwóch podokręgów.


- 5/2 Dział energetyczny
- Makieła Piotr

6. Okręg wyborczy nr 6 Centralne Utrzymanie Ruchu złożony z pięciu podokręgów.


- 6/2 Centralne systemy automatyki
- Baran Piotr

- 6/3 Centralny serwis urządzeń dźwignicowych
- Rebeta Włodzimierz

- 6/4 Centralny serwis klimatyzacji i wentylacji
- Biały Andrzej

- 6/5 Centralny serwis remontów i regeneracji
- Piłat Stanisław

7. Okręg wyborczy nr 7 Jakość i Rozwój Produktu złożony z dwóch podokręgów.


- 7/1 Laboratorium Chemiczne oraz zarządzanie jakością Zakład Wielkie Piece i Zakład Stalownia (GJ 31)
- Pakulski Stanisław

- 7/2 Laboratorium badań mechanicznych oraz pozostałe jednostki organizacyjne GJ
- Stępień Barbara

8. Okręg wyborczy nr 8 Biura i Jednostki organizacyjne Administracji i Centrali złożony z pięciu podokręgów.


- 8/1 DB, DC, DP, DR, DG, DF, Informatyka, GA, DN, GT, DK, GS, GC i DE oraz pozostałe jednostki administracyjne administracji
- Zaręba Teresa

- 8/2 Straż Pożarna
- Gajdzik Dariusz

- podokręg nr 8/3 Biura administracyjne BHP, DD
- Goły Bożena

- 8/4 Magazyny, DL
- Wilk Marek

- 8/5 Biuro ochrony i bramy
- Mazur Mariusz.

W mijającej kadencji 2010-2014 przedstawiciele SIP z naszego Związku byli jednymi z najaktywniej działających inspektorów. Dlatego też kandydaci na SIP kadencję 2015-2018 z poszczególnych jednostek liczą na Państwa głosy.


Wybory Społecznej Inspekcji Pracy w ArcelorMittal Poland


Wybory Społecznej Inspekcji Pracy na nową kadencję 2015-2018 w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland S.A. odbyły się 20 listopada 2014 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Mirosława Nowaka - Wiceprzewodniczącego MOZ NSZZ "Solidarność" AMPSA - Dąbrowa Górnicza odpowiedzialnego za sprawy BHP informujemy, iż ukonstytuowała się Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów SIP w ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza na kadencję 2015-2018.

W skład Komisji Wyborczej weszli: Mirosław Nowak - Przewodniczący; Dziubiński Eugeniusz - Wiceprzewodniczący; Gwóźdź Kazimierz - Członek; Sapiński Tadeusz - Członek; Gąsior Kazimierz - Członek; Karoń Marek - Członek.

Komisja Wyborcza powołała 8 podokręgów wyborczych na poszczególnych jednostkach organizacyjnych: Zakład Wielkie Piece (złożony z 4 podokręgów), Zakład Stalownia (4 podokręgi), Zakład Walcownia Duża (4 podokręgi), Zakład Walcownia Średnia (4 podokręgi), Zakład Energetyczny (2 podokręgi), Centralne Utrzymanie Ruchu (5 podokręgów), Biuro Jakości i Rozwoju Produktu, Laboratoria (2 podokręgi) i Biura i Jednostki organizacyjne Administracji i Centrali (5 podokręgów).

Komisja wyznaczyła termin przeprowadzenia wyborów w podokręgach na dzień 20 listopada 2014r., a zakładowych SIP na 25 listopada. Po uzyskaniu wyników z poszczególnych okręgów ustalony zostanie termin wyborów Zakładowego SIP w oddziale dąbrowskim - jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2014r.


Ciągle uczymy się wolnościFOTO galeria >>

Uroczysta Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny odprawiona została w Sanktuarium Świętego Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej 11 listopada br.


Mszy Świętej przewodniczył proboszcz parafii - o. Radosław Kramarski, który w wygłoszonej homilii podkreślił, iż - jesteśmy tym pokoleniem szczęśliwym, które może żyć w wolnej Polsce, ale jednocześnie my jesteśmy pokoleniem, które cieszy się wolnością, ale ciągle się tej wolności uczymy - poprzez ciągłe upadanie i powstawanie.

Wspaniałą oprawę eucharystii zapewnili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. L. Szenwalda, którzy przedstawili również wzruszający program poetycko-muzyczny oraz przedstawiciele Solidarności z ArcelorMittal Poland S.A. Licznie obecne były również poczty sztandarowe.

Modlitwa za nasz kraj odmówiona została przy Ołtarzu Ojczyzny znajdującym się w nawie bocznej Sanktuarium. Tam, a także pod pomnikiem Katyńskim Przewodniczący Związku - Jerzy Goiński złożył w imieniu Solidarności kwiaty i zapalił znicze.


Jesteś w naszej pamięci - Jesteś wśród nas
Wspólną modlitwą nad grobem oraz podczas Eucharystii członkowie rodziny, przyjaciele i współpracownicy upamiętnili śp. Władysława Molęckiego - byłego Przewodniczącego


dąbrowskiej Solidarności, Członka Prezydium - Wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, a także Członka Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".
Msza Święta w intencji Przewodniczącego Władysława Molęckiego odprawiona została w siódmą rocznicę Jego śmierci - 5 listopada br. w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Żarkach - Letnisku.
Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej - a coroczna obecność podczas modlitwy ludzi, którym był bliski świadczy o tym, że Władek, pomimo, że fizycznie z nami go nie ma - wciąż nam towarzyszy. Bo takich ludzi się nie zapomina.
W nabożeństwie uczestniczyły delegacje z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego wraz pocztami sztandarowymi..STARSZE WIADOMOŚCI
D - NIEMIECKI GB -
           ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI
E -
           HISZPAŃSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDI


TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ

Tygodnik "SOLIDARNOŚĆ"


TYGODNIK
Śląsko-Dąbrowski

Tygodnik "ŚLASKO-DĄBROWSKI"


WOLNY ZWIĄZKOWIEC

"Wolny Związkowiec"

ROCZNICOWE
WYDANIE SPECJALNE
AKTUALNE AKTY PRAWNE

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.


POCZYTAJ O STRESIE

W dniu 14.11.2008 r. szefowie polskich organizacji partnerów społecznych: NSZZ "Solidarność", OPZZ, Forum Związków Zawodowych, Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", oraz Związku Rzemiosła Polskiego podpisali wspólną deklarację dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku stresu związanego z pracą.

WARTO ZOBACZYĆ

Porozumienie Katowickie
4-te po szczecińskim, gdańskim i jastrzębskim
CZYTAJ WIĘCEJ

11 września 1980 roku w Hucie Katowice, podpisane zostało porozumienie pomiędzy Komisją rządową a Międzyzakładowym Komitetem Robotniczym.
więcej >>

13.12.1981 Przed hutą "Katowice" stanęły czołgi i wozy bojowe
CZYTAJ WIĘCEJ >>

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku, Rada Państwa RP wprowadziła stan wojenny. Władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Od północy w ramach operacji o kryptonimie "Jodła" grupy milicjantów i funkcjonariuszy SB przystąpiły do internowania działaczy "Solidarności" i przywódców opozycji politycznej.
czytaj więcejPROSTO Z IPN

AGENTURA SB W HKAntysocjalistyczny charakter propagandy
"Wolnego Związkowca" w pracach dyplomowych MSW

"Antysocjalistyczny charakter propagandy publikowanej na łamach "Wolnego Związkowca" - Biuletynu Informacyjnego KZ NSZZ "Solidarność" Huta Katowice.
"Powstanie i działalność NSZZ "Solidarność" oraz jego wpływ na sytuację społeczno-polityczną w Hucie Katowice w latach 1980-1981".

W latach 1980 z chwilą powstania niezależnego ruchu związkowego, powodem do zaniepokojenia ówczesnych władz była "wroga propaganda" prasy związkowej. Szczególnie pod tym względem atakowany był biuletyn Solidarności Huty Katowice "Wolny Związkowiec".
Do walki z wolną prasą, w komitecie wojewódzkim partii w Katowicach powołany został specjalny zespół z określonymi zamierzeniami wobec redakcji. Zakładały one ścisłą współpracę struktur partyjnych, Służby Bezpieczeństwa, prokuratury oraz partyjnej prasy, z projekcją konsekwencji karnych wobec redaktorów i wydawców "Wolnego Związkowca".
W latach 1984-1985 w Katedrze Marksizmu i Leninizmu - Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie powstały na ten temat dwie prace dyplomowe.Umorzenie śledztwa w sprawie represji w Hucie Katowice

Zobacz tekst postanowienia o umorzeniu śledztwa

Przestępstwa polegające na psychicznym i fizycznym znęcaniu przez funkcjonariuszy SB oraz ZOMO wobec działaczy Solidarności podczas strajku w grudniu 1981 roku w Hucie Katowice przedawniły się z dniem 1 stycznia 1995 roku. Tak uznała prokuratura Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach umarzając śledztwo w sprawie represjonowania: Witolda, Brylińskiego, Stanisława Wnuk Lipińskiego, Zdzisława Cybulskiego, Wojciecha Marusieńskiego, Jerzego Nadolskiego, Romana Kocota, Janusza Gatza, Ryszarda Rudnickiego, Andrzeja Wernera, Leszka Kucharewicza, Wojciecha Podońca, Tadeusza Lazarevića, Jana Jabłońskiego i Jana Grzelaka.

CZYTAJ WIĘCEJ >>

Akta spraw karnych z okresu stanu wojennego
Oni skazywali działaczy Solidarności

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - pion archiwalny IPN publikuje na swojej stronie akta spraw karnych z okresu stanu wojennego. W bazie danych można znaleźć informacje o podejrzanych/oskarżonych jak również o wszystkich prokuratorach i sędziach, którzy występują w tych sprawach. czytaj więcej


WARTO PRZECZYTAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ !!!


TWARZE KATOWICKIEJ BEZPIEKI

Twarze katowickiej bezpieki


POZOSTALI W PAMIĘCI

DODAJ do ulubionych


<
Informacje z Komisji <> O nas <> Struktury MOZ i ZOK <> Statut <> Dokumenty <> Świadczenia <> BHP i SIP <> Prawo pracy >
<
"Wolny Związkowiec" <> Wycieczki <> Sport i Rekreacja <> Galeria <> Archiwum <> Linki <> Kontakt >


USTAW jako startową-
*
-(C) 2007 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - webmaster
e-mail -