Witamy na stronie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza
WSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"


PRZEGLĄD PRASY

"Wolny Związkowiec"
Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"
Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"


POMNIK
Porozumienia KatowickiegoFOTO GALERIATV SOLIDARNOŚĆ
(You Tube)AKTUALNE AKTY PRAWNE

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.


EMERYTURA Z TFI PZU SA

EMERYTURA Z TFI PZU SA


PROGRAM GROSIKZOBACZ TEŻ

WIDZIANE Z SATELITY

Satelitarne zdjęcie Huty Katowice


DĄBROWA GÓRNICZA

Dąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


MIASTA SĄSIEDNIE

Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Łazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


BAZA 20 tys. OFERT WYPOCZYNKOWYCH

ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ


POMAGAJĄ NAMPOGODADąbrowa Górnicza

C mojapogoda.com


PRZEWODNICZˇCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEKDodatek z Okazji Dnia Hutnika - tzw. Mały Hutnik
Dodatek wypłacony zostanie pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2016 r. - do 10 maja i wynosił będzie 343,07zł.

Wypłata Małego Hutnika wynika z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, którego Załącznik nr 3 pkt. 7 ZUZP stanowi, iż z okazji Dnia Hutnika pracownikowi zatrudnionemu i otrzymującemu wynagrodzenie w dniu wypłaty, bez względu na wymiar czasu pracy i ilość zawartych umów, przysługuje tradycyjny dodatek.


Mikołajki w Solidarności
Międzyzakładowa Komisja MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza podjęła Uchwałę o organizacji w roku 2016 Mikołajek dla dzieci Członków Związku.
Zgodnie z podjętą Uchwałą w 2016 r. akcją mikołajkową objęte będą dzieci Członków Związku urodzone po dniu 31 grudnia 2003r.
W związku z powyższym prosimy zainteresowanych Członków Związku o dostarczenie Aktów Urodzenia dzieci objętychakcją mikołajkową do kol. Stanisława Szreka (DAMM 4 pok. 11) lub do sekretariatu Związku (pok. 7).


Msza Święta w intencji hutników
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza uczestniczył w Mszy świętej w intencji hutników i ich rodzin. Uroczysta Msza odprawiona została w dniu 4 maja br. o godz. 1800 w Kościele pw. Św. Floriana w Sosnowcu-Zagórzu, ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 2.ZOBACZ WIĘCEJ !!!


Według danych Głównego Urzędu Statystycznego łączna liczba poszkodowanych W wypadkach przy pracy w Polsce w 2015 r. wyniosła 87.622 osoby. Na skutek wypadku przy pracy, życie straciło w 2015r. 303 pracowmików. To wzrost o ponad 15% względem 2014 r. Szacuje się. że śr. 7 na 10 wszystkich wypadków przy pracy w Polsce w 2015 r. wynikło z błędów człowieka (błędy w zarządzaniu. złe przygotowanie stanowisk pracy, niewystarczające przeszkolenie pracowników. błędy i brawura w zachowaniach pracowników. itp.). Tylko ok. 30% wypadków przy pracy w Polsce w 201.5 r. wynikło na skutek usterek technicznych i/lub błędów materiałowych. ... czytaj więcej


Rocznica mordu katyńskiego


FOTO galeria >>


W niedzielę, 17 kwietnia br. w Kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu odbyła się uroczystość z okazji 76 rocznicy wymordowania polskich jeńców wojennych w Katyniu, Miednoje, Charkowie i innych miejscowościach b. ZSRS oraz w 6. rocznicę tragicznej śmierci prof. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP, i towarzyszącej mu delegacji w katastrofie lotniczej w Smoleńsku.
W uroczystościach wzięła udział dąbrowska Solidarność.


Międzyzakładowe Zebranie Delegatów w kwietniu


FOTO galeria >>


Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność" ArcelorMittal Poland S. A. - Dąbrowa Górnicza odbyło się 15 kwietnia 2016r.

Rozpoczęcie miało miejsce o godz. 800. Jak w ubiegłych latach zebranie organizowane było w Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" Śląsko-Dąbrowskiego - Katowice, ul. Floriana 7.


Posiedzenie ZOK
Uchwałę upoważniającą Prezydium Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. do podejmowania wszelkich decyzji i działań dotyczących dalszego przebiegu negocjacji płacowych w 2016 roku, w tym decyzji o przeprowadzaniu akcji protestacyjnych oraz przeznaczenia na ten cel odpowiednich środków finansowych podjęli w poniedziałek, 11 kwietnia Członkowie Zakładowej Komisji Koordynacyjnej.
Na posiedzeniu Członkowie ZKK negatywnie ocenili dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych i omawiali możliwe kierunki, dzięki którym możliwe byłoby zawarcie porozumienia.


Zmiany w Zarządzie AMP
Z dniem 1 kwietnia br. w zarządzie ArcelorMittal Poland S.A. zostały dokonane zmiany.

Rezygnację z Członka Zarządu złożył Sushil Jain, który swoją karierę zawodową będzie kontynuował już poza firmą.
Rada Nadzorcza na ostatnim posiedzeniu natomiast podjęła decyzję o rozszerzeniu składu osobowego zarządu, do którego powołany został Tomasz Ślęzak oraz Ashok Patil.


Fundacja Ochrony Zdrowia w Dąbrowie Górniczej zaprasza:
= darczyńców fundacji oraz członków ich rodzin (zgodnie ze statutem FOZ)
= emerytów i rencistów, którzy wspierają fundację
= pracowników ArcelorMittal Poland i spółek zależnych (bez członków rodzin)
na bezpłatne badania diagnostyczne z kręgosłupa lędźwiowego prowadzone podczas akcji profilaktycznej „Badanie densytometryczne w kierunku osteoporozy”

Badania przeprowadzi:
MD Multi Diagnostica z Krakowa przy użyciu mobilnej pracowni densytometrycznej (osteobusu).
Miejsce akcji: miejsce parkingowe przed budynkiem dyrekcji ArcelorMittal Poland SA, al. J. Piłsudskiego 92, Dąbrowa Górnicza.
Termin: 28 KWIETNIA 2016 r. w godz. 8:00–18:00
Rejestracja: od dnia 18 KWIETNIA 2016 r. w godz. 8:00 – 15:00 ; Nr tel.: (32) 776 99 43 – Anna Puchalska lub osobiście w Biurze Obsługi Pacjenta fundacji, mieszczącego się na terenie „Apteki Głównej z Sercem”, al. J. Piłsudskiego 92, Dąbrowa Górnicza
Koordynator: Katarzyna Karcz-Mączka tel.: 668 312 447

U W A G A !
- przy rejestracji należy podać nr PESEL i nr telefonu;
- na badanie należy się zgłosić z dowodem osobistym, w czasie ustalonym podczas rejestracji
- waga pacjentów: do 170 kg
- ilość miejsc ograniczona.


Jakie podwyżki w AMP – wszyscy czekają na uzgodnienie.
(AKTUALIZACJA)
Zakończyło się kolejne posiedzenie Zespołu Centralnego. Niestety, strony nie doszły do porozumienia w zakresie podwyżek płac, chociaż obie zgodnie taką chęć deklarują. Pracodawca przy tym podczas kolejnych spotkań przypomina, że pracownicy oczekują porozumienia, ale – co podkreślają z kolei związki – oczekują podwyżek ale nie w takiej wysokości. Podczas dzisiejszego (22 marca) posiedzenia strona pracodawcy dokonała modyfikacji swojego stanowiska poprzez zmianę proporcji przeznaczenia kwoty ogólnej:

- 45zł po równo dla każdego pracownika do płacy zasadniczej (62,50 ogółem z pochodnymi),
- 45zł średnio na pracownika, przy czym utworzony fundusz przeznaczony zostanie na indywidualny wzrost wynagrodzeń.
... czytaj więcej


Janusz Maciążek przewodniczącym na Walcowni Średniej
Janusz Maciążek został wybrany na Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Komisji DWS. Wybory uzupełniające odbyły się 8 marca br.

Janusz Maciążek pełnił funkcję Przewodniczącego od ubiegłego roku w zamian za kol. Stanisława Skalskiego. Jak widać - bardzo dobrze w tej roli się sprawdził, bowiem od 8 marca br. jest już oficjalnie Przewodniczącym Związku w Zakładzie. Podczas głosowania uzyskał 100% poparcie obecnych delegatów.

Komisja podczas zebrania sprawozdawczo wyborczego delegatów uzupełniła również swój skład, w którym były dwa wakaty. Wybrani zostali: Bigaj Zbysław i Bąkowski Jacek.


Młodzieżówka z pucharem TurniejuDrużyna Młodzieżówki wygrała XI Halowy Turniej Hutników w Piłce Nożnej o Puchar Władysława Molęckiego i Jarosława Zwolińskiego, który został rozegrany w Zespole Szkół Nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej dnia 5 marca br. FOTO galeria >>


W tegorocznych rozgrywkach udział wzięło 7 drużyn,
w tym jedna gościnnie ze Zdzieszowic

I miejsce: Młodzieżówka
II miejsce: Zdzieszowice
III miejsce: DWG
IV miejsce: DWS
V miejsce: Hutnik
VI miejsce: PSD
VII miejsce: PPD

Królem Strzelców został Artur Józefowicz.

Organizatorem Turnieju były organizacje związkowe działające w ArcelorMittal Poland S.A.: MOZ NSZZ Solidarność AMP SA - DG, MZZ Pracowników AM DG i ZZ Hutnik.

Zawodnikom dziękujemy za grę fair play i dostarczeniu wielu emocjonujących przeżyć.


Zebrania w lutym
Walne zebranie sprawozdawcze MPKZP
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy ArcelorMittal Poland S.A. odbyło się 19 lutego br. o godz. 1415 w Sali konferencyjnej budynku DAMM 4 - I piętro.
W zebraniu mogli uczestniczyć wszyscy Członkowie MPKZP.

Posiedzenie MK
Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posiedzenie MK odbyło się w środę, 24 lutego br. o godz. 800 w budynku związkowym, p. 118.


Mirosław Grzych przewodniczącym w AMDS
Mirosław Grzych został Przewodniczącym Komisji NSZZ "Solidarność" w ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o. o. Wybory uzupełniające odbyły się 19 lutego br.

Mirosław Grzych do tej pory pełnił funkcję Członka Komisji, a od piątku jest jej Przewodniczącym. Na jego miejsce - w ramach uzupełnienia składu komisji wybrany został Bartłomiej Kubala. Trzecim członkiem komisji pozostaje Michał Borkowski.

Jak powiedział nowy Przewodniczący Komisji - do najpilniejszych spraw, jakimi w najbliższym czasie musimy się zająć są oczywiście kwestie płacowe, a ściślej mówiąc podwyżki płac na 2016 r. Uregulowania również wymaga temat posiłków regeneracyjnych, jakie pracownicy AMDS otrzymują.

Nowowybranym Członkom Komisji serdecznie gratulujemy!


Komisja ZWP wyróżniła działaczy aktywnych
Janusz Piątek, Paweł Majchrowicz, Hubert Maciejewski, Alfred Sobański, Rafał Niemiec, Paweł Dylowski, Krystian Misiek i Michał Kasperski zostali wyróżnieni przez Przewodniczacego NSZZ "Solidarność" Komisji działającej na Zakładzie Wielkie Piece za zaangażowanie, trud i pracę włożoną na rzecz Komisji. Szczególne uznanie złożono również na ręce uprzednich Przewodniczących Komisji - Alojzego Lorka i Jana Czerwa.
Dyplomy, statuetki hutnika oraz książki autorstwa pierwszego Przewodniczącego Solidarności w Hucie Katowice - Andrzeja Rozpłochowskiego wręczone zostały podczas zebrania sprawozdawczego Komisji, które odbyło się 4 lutego br.
FOTO galeria >>


Piotr Duda na Zakładowej Komisji Koordynacyjnej
Piotr Duda - Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" był gościem na posiedzeniu Zakładowej Komisji Koordynacyjnej ZOK NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.

Szef Związku szeroko omówił sprawy, na których Solidarność w najbliższym czasie skupi się na szczeblu krajowym.

Szczególnie szeroko odniósł się do nowopowstałej w miejsce Komisji Trójstronnej, Rady Dialogu Społecznego, której w 2016 r. przewodniczy. Za priorytetowe Solidarność uznała do załatwienia sprawy związane m.in. ze zmianą wieku emerytalnego, zmiany w Kodeksie Pracy i przepisach dot. Państwowej Inspekcji Pracy, zmiany ustawy o związkach zawodowych, a także szereg innych kwestii bezpośrednio dotykających pracowników. Bowiem - jak zaznaczył Piotr Duda - Związek skupia się na tych tematach, które dotykają pracowników.
... czytaj więcej


Waloryzacja dodatku zmianowego i nocnego
Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy - zmianowy dodatek kwotowy oraz dodatek za pracę w porze nocnej - waloryzowane są corocznie, począwszy od 1 stycznia każdego roku.

W 2016 r., po dokonanej waloryzacji wynosza one odpowiednio: dodatek zmianowy - 5,13 zł za każdą godzinę pracy; dodatek nocny - 3,33 zł za każdą godzinę pracy.


STARSZE WIADOMOŚCI


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2015 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -