Witamy na stronie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza
WSTĄP DO NAS

WSTĄP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"


PRZEGLĄD PRASY

"Wolny Związkowiec"
Tygodnik "SOLIDARNOŚĆ"
Tygodnik "ŚLASKO-DĄBROWSKI"


POMNIK
Porozumienia KatowickiegoFOTO GALERIATV SOLIDARNOŚĆ
(You Tube)AKTUALNE AKTY PRAWNE

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.


EMERYTURA Z TFI PZU SA

EMERYTURA Z TFI PZU SA


PROGRAM GROSIKZOBACZ TEŻ

WIDZIANE Z SATELITY

Satelitarne zdjęcie Huty Katowice


DĄBROWA GÓRNICZA

Dąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


MIASTA SĄSIEDNIE

Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Łazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


BAZA 20 tys. OFERT WYPOCZYNKOWYCH

ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ


POMAGAJĄ NAMPOGODADąbrowa Górnicza

C mojapogoda.com


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEKZebrania sprawozdawcze Komisji
Jak poinformowali Przewodniczący Komisji Wydziałowych/Spółek NSZZ "Solidarność" - zebrania sprawozdawcze za rok 2015 odbędą się w następujących terminach:

Kolejne terminy zebrań podamy po ustaleniu daty przez poszczególnych przewodniczących.

Przypominamy, iż zgodnie z przyjętą na MK Uchwałą - Przewodniczący zobowiązani są do organizacji zebrań sprawozdawczych do 31 marca 2016r.


. 17 lutego godz. 1400 - PSD - sala 112 PSD
. 18 lutego godz. 1400 - GU - budynek związkowy DAMM 4, pok. 119
. 08 marca godz. 1400 - DWS - świetlica
. 11 marca godz. 1300 - GJ - sala konferencyjna
. 14 marca godz. 1400 - PED - jadalnia
. 15 marca godz. 1100 - Komisja Emerytów i Rencistów - budynek związkowy DAMM 4, pok. 119
. 21 marca godz. 1400 - DWG - świetlica


Międzyzakładowe Zebranie Delegatów w kwietniu
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność" ArcelorMittal Poland S. A. - Dąbrowa Górnicza odbędzie się 15 kwietnia 2016r.

MZD rozpocznie się o godz. 800. Jak w ubiegłych latach zebranie organizowane jest w Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" Śląsko-Dąbrowskiego - Katowice, ul. Floriana 7.


XI Halowy Turniej Piłki NożnejXI Halowy Turniej Hutników w Piłce Nożnej o Puchar Władysława Molęckiego i Jarosława Zwolińskiego rozegrany zostanie w sobotę 5 marca br. o godz. 800. Rozgrywki odbędą się w Zespole Szkół Nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej, ul. Łęknice 35.


Organizatorem Turnieju są organizacje związkowe działające w ArcelorMittal Poland SA: MOZ NSZZ Solidarność AMP SA - DG, MZZ Pracowników AM DG i ZZ Hutnik.

Wszystkie zainteresowane drużyny zobowiązane są do zgłoszenia chęci udziału w Turnieju u kol. Stanisława Szreka - budynek DAMM 4, pok. nr 11 lub pod nr telefonu 61-90. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą do dnia 26 lutego br.

Organizatorzy informują, iż w zawodach mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie członkowie związków i pracownicy AMP i Spółek - za okazaniem legitymacji pracowniczej.


Komisja ZWP wyróżniła działaczy aktywnychJanusz Piątek, Paweł Majchrowicz, Hubert Maciejewski, Alfred Sobański, Rafał Niemiec, Paweł Dylowski, Krystian Misiek i Michał Kasperski zostali wyróżnieni przez Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Komisji działającej na Zakładzie Wielkie Piece za zaangażowanie, trud i pracę włożoną na rzecz Komisji. Szczególne uznanie złożono również na ręce uprzednich Przewodniczących Komisji - Alojzego Lorka i Jana Czerwa.

Dyplomy, statuetki hutnika oraz książki autorstwa pierwszego Przewodniczącego Solidarności w Hucie Katowice - Andrzeja Rozpłochowskiego wręczone zostały podczas zebrania sprawozdawczego Komisji, które odbyło się 4 lutego br.
FOTO galeria >>


Piotr Duda na Zakładowej Komisji KoordynacyjnejPiotr Duda - Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" był gościem na posiedzeniu Zakładowej Komisji Koordynacyjnej ZOK NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.

Szef Związku szeroko omówił sprawy, na których Solidarność w najbliższym czasie skupi się na szczeblu krajowym.

Szczególnie szeroko odniósł się do nowopowstałej w miejsce Komisji Trójstronnej, Rady Dialogu Społecznego, której w 2016 r. przewodniczy. Za priorytetowe Solidarność uznała do załatwienia sprawy związane m.in. ze zmianą wieku emerytalnego, zmiany w Kodeksie Pracy i przepisach dot. Państwowej Inspekcji Pracy, zmiany ustawy o związkach zawodowych, a także szereg innych kwestii bezpośrednio dotykających pracowników. Bowiem - jak zaznaczył Piotr Duda - Związek skupia się na tych tematach, które dotykają pracowników.
... czytaj więcej


Waloryzacja dodatku zmianowego i nocnegoZgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy - zmianowy dodatek kwotowy oraz dodatek za pracę w porze nocnej - waloryzowane są corocznie, począwszy od 1 stycznia każdego roku.

W 2016 r., po dokonanej waloryzacji wynoszą one odpowiednio: dodatek zmianowy - 5,13 zł za każdą godzinę pracy; dodatek nocny - 3,33 zł za każdą godzinę pracy.


Zmiana refundacji leków w FOZZarząd Fundacji Ochrony Zdrowia poinformował, iż z dniem 1 lutego 2016 r. zmienia zasady refundacji leków, trudnodostępnych badań medycznych oraz zabiegów rehabilitacyjnych.

Refundacja kosztów zakupu leków w "Aptece Głównej z Sercem", która powstała w miejsce "Apteki z Sercem" należącej do FOZ, dla pracowników wspierających fundację oraz członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów wspierających fundację wynosi 50 % kosztów zakupu, przy kwocie przekraczającej 50,00 zł, nie więcej niż 2.000,00 zł/rok.

Każdorazowo wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o refundację do Biura Obsługi Pacjenta fundacji przed dokonaniem zakupu leku, celem okazania recept lub w szczególnych przypadkach ich kopii i potwierdzenia złożonego wniosku do realizacji.
... czytaj więcejDodatkowa kasa za brak absencji chorobowejWraz z wypłatą wynagrodzenia za luty - 10 marca pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. zostanie wypłacona premia za zerową absencję chorobową.

Zgodnie z uzgodnieniem zawartym w związku z dokonaniem zmian treści Załącznika nr 6 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 24 lutego 2015 r. stanowiącym, iż środki finansowe stanowiące różnice pomiędzy dopłatami do wynagrodzenia oraz zasiłku do chorobowego dokonane za rok 2014 - tzw. "wielkość bazowa" oraz dopłatami do wynagrodzenia oraz zasiłku do chorobowego za rok 2015/lata kolejne, będą stanowiły tzw. "oszczędności", które będą dzielone w równych częściach na wszystkich pracowników zatrudnionych w Oddziałach Spółki objętych ZUZP, dla których AMP S.A. był Pracodawcą w dniu podpisania uzgodnienia i którzy w roku 2015/latach kolejnych osiągnęli zerowy wskaźnik absencji chorobowej - pracodawca poinformował, iż wypłacona zostanie pracownikom mającym zerowy wskaźnik absencji chorobowej dodatkowa "premia" w wysokości 230,95zł.

Powyższe środki wypłacone zostaną wraz z wynagrodzeniem za luty 2016 r. - na dzień 10 marca br.

Nagrodę tą otrzymają również pracownicy, którzy w trakcie roku 2015 zostali inkorporowani do AMP ze spółek świadczących na rzecz AMP pracę - ABC i Synergy Platform, ale warunkiem jej uzyskania jest zerowa absencja chorobowa w całym 2015 roku i w spółce i w AMP.


Posiłki pozostają "po staremu"W związku z pytaniami pracowników dotyczącymi zasad korzystania z posiłków po wprowadzeniu nowych zasad rozliczania czasu pracy 4BOP - informujemy, iż - jak przekazał pracodawca - dokonane zmiany rozliczania czasu pracy nie wpływają na zasady korzystania z posiłków oraz funkcjonowanie Systemu Ewidencji Wydawania Posiłków (SEWP). ... czytaj więcej


STARSZE WIADOMOŚCI


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2015 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -