Witamy na stronie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza
WSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"


PRZEGLĄD PRASY

"Wolny Związkowiec"
Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"
Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"


POMNIK
Porozumienia KatowickiegoFOTO GALERIATV SOLIDARNOŚĆ
(You Tube)AKTUALNE AKTY PRAWNE

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.


EMERYTURA Z TFI PZU SA

EMERYTURA Z TFI PZU SA


PROGRAM GROSIKZOBACZ TEŻ

WIDZIANE Z SATELITY

Satelitarne zdjęcie Huty Katowice


DĄBROWA GÓRNICZA

Dąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


MIASTA SĄSIEDNIE

Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Łazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


BAZA 20 tys. OFERT WYPOCZYNKOWYCH

ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ


POMAGAJĄ NAMPOGODADąbrowa Górnicza

C mojapogoda.com


PRZEWODNICZˇCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEKJUŻ JEST! Nowy numer "Wolnego Związkowca"

"Wolny Związkowiec"


ZAPRASZAMY
DO CZYTANIA


Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego Związku
Tegoroczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Związku organizowany przez dąbrowską Solidarność odbędzie się w dniu 11 czerwca 2016r. . Jak co roku - rozgrywki organizowane są na stadionie UKS przy ul. Białej Przemszy w Okradzionowie. Turniej rozpocznie się o godzinie 900. Zapisy chętnych przyjmują Przewodniczący Solidarności poszczególnych Komisji Wydziałowych/Spółek. Odpłatność wynosi 5zł/osoby. Zgłaszanie drużyn oraz ilości uczestników - do dnia 31 maja br. przyjmuje kol. Stanisław Szrek - budynek związkowy DAMM 4, pok. 11, tel. 61-90.

Dla uczestników przewidziany jest poczęstunek.
Dla dzieci – zabawy, konkursy oraz dmuchawce.


Akcja Solidarności "wolne niedziele w handlu"

Wolne niedziele dla pracowników handlu – o zrealizowanie tego postulatu od dawna walczy Solidarność. Teraz jednak po swojej stronie ma także organizacje pracodawców, społeczne i pozarządowe. Z inicjatywy Solidarności został powołany komitet obywatelski, który zajmie się zbieraniem podpisów pod projektem ustawy ograniczającej handel w niedziele. Zakaz handlu w niedziele miałby objąć nie tylko 1,5 mln pracowników tej branży, ale także kilkaset tysięcy zleceniodawców

– Pora skończyć z tą nową świecką tradycją, że w niedziele rodziny chodzą do supermarketu – powiedział Piotr Duda, przewodniczący KK „S” podczas prezentacji projektu, 28 kwietnia br. w Centrum Dialogu Społecznego „Dialog” w Warszawie. – Polacy powinni w tym czasie spędzać czas ze swoimi rodzinami, chodzić do teatru czy do kina.

W skład komitetu obywatelskiego weszli przedstawiciele m.in. Związku Rzemiosła Polskiego, Akcji Katolickiej, KZPRSS Społem, Polskiej Izby Handlowej, Federacja ZZ Handlu i Spółdzielczości OPZZ, Lewiatana, Stowarzyszenia Zdrowa Praca, Misji Gabriela, Polskiej Izby Paliw Płynnych, Polskiej Grupy Supermarketów.

O poparcie akcji prosimy również Was - pracownicy AMP i spółek oraz Wasze rodziny. Listy poparcia dostępne są w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4 pok. 6 i u przewodniczących poszczególnych Komisji Zakładowych/Spółek.


Negocjacje płacowe – gdzie i kiedy?Uzgodnione zostało porozumienie płacowe na 2016r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. W najbliższym czasie władze Związku (19 maja MOZ NSZZ „Solidarność” dąbrowskiego oddziału AMP oraz 23 maja br. Zakładowa Organizacja Koordynacyjna) podejmą decyzję co do podpisania wynegocjowanej treści dokumentu.

Porozumienie w AMP, jak co roku, stanowi „bazę” do rozmów w pozostałych spółkach. Poniżej przedstawiamy uzgodnione terminy spotkań negocjacyjnych w poszczególnych podmiotach gospodarczych:

- 24 maja br. – AM DS. Sp. z o. o.
- 24 maja br. – Kolprem
- 25 maja br. – AM Service Group Sp. z o. o.
- 31 maja br. – Wipro Poland Sp. z o. o.
- 01 czerwca br. – ABC Sp. z o. o. (podjęte zostaną również tematy: Regulamin ZFŚS, ustalenie i podpisanie Zasad przyznawania i rozliczania posiłków, wykazu stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, uprawniające do emerytur pomostowych).


Spotkanie represjonowanych z prawnikamiZapraszamy 24 maja o godz. 1700 do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności (Katowice, ul. Wincentego Pola 65) na spotkanie informacyjne na temat możliwości otrzymania odszkodowania i zadośćuczynienia za represje komunistyczne w PRL.

W spotkaniu wezmą udział Marek Suchan oraz adwokat Marcin Piotrowski, którzy od ponad dwóch lat zajmują się obsługą spraw odszkodowawczych w ramach tzw. ustawy lutowej. Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym odszkodowań za represje, uzyskają podstawowe informacje dotyczące warunków formalnych żądania odszkodowania, a nadto dowiedzą się jak wygląda procedura odszkodowawcza.


Porozumienie płacowe na 2016 r. dla pracowników AMP – parafowane100zł do płacy zasadniczej każdego pracownika, nagroda uzupełniająca, nagroda roczna w wysokości 1.000zł oraz dodatkowa - 300zł, a także przedłużenie rozliczania czasu pracy pracowników 4 BOP do 31 grudnia 2018 r. - to efekt długich i trudnych negocjacji płacowych. Stosowne porozumienie zostało uzgodnione i parafowane przez strony w poniedziałek, 16 maja br., a w najbliższym czasie powinno zostać oficjalnie podpisane.

Przeciągające się negocjacje płacowe na 2016 r. były trudne zarówno dla strony pracodawcy, jak i dla strony społecznej. Każda ze stron miała inne oczekiwania nie tylko co do wielkości podwyżek, ale również co do samego rozdysponowania przeznaczanych na ten cel środków. ... czytaj więcej


Pat w negocjacjach płacowych
W negocjacjach płacowych nastąpił pat - podsumowuje dotychczasowe spotkania stron w temacie podwyżek płac dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. na rok 2016 Jerzy Goinski - Przewodniczący Związku Solidarność. Był moment, w którym wydawało się, że pracodawca zrozumiał, że przeciąganie negocjacji płacowych nie przynosi żadnej ze stron pozytywów i rozmowy odbywały się intensywnie. Teraz wiemy, że miał w tym ukryty cel. I nie chodzi tu o samo przedłużanie rozmów, ale również o „ugranie” pewnych rozwiązań dla siebie m.in. w zapisach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Na to zgody nie ma i nie będzie. ... czytaj więcej


Mały Hutnik w ABC i Synergy PlatformPracownicy Synergy Platform Sp. z o. o. oraz Ananke Business Communication Spółka z o. o. otrzymają dodatek z okazji Dnia hutnika – tzw. Małego Hutnika. To efekt wystąpienia dąbrowskiej Solidarności do pracodawców w tym zakresie.

Pracownicy SP i ABC otrzymają Małego Hutnika w wysokości 343,07zł. wraz z wynagrodzeniem za kwiecień.


Zgodnie z informacją przekazaną przez SP - prawo do świadczenia przysługuje pracownikom zatrudnionym na dzień 30 kwietnia br. z zastrzeżeniem, że pracownikom nie pracującym już po tym terminie świadczenie nie będzie wypłacone.

W spółce uzgodniono również, iż pracownicy przejęci do AMP z dniem 1 maja będą mieli wypłacone powyższe świadczenie u nowego pracodawcy, ale z opóźnieniem - z wynagrodzeniem za maj.

Wniosek do pracodawców - spółek interims - Synergy Platform i ABC o uhonorowanie Dnia Hutnika wystosowała Solidarność 28 kwietnia br. Solidarność wniosła o wypłacenie wszystkim Pracownikom spółek dodatku z okazji Dnia Hutnika (tzw. „Małego Hutnika”) w wysokości 343,07 zł./pracownika w terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę za miesiąc kwiecień 2016 r., czyli z dniem 10 maja br. oraz o wyznaczenie dnia 4 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.


Dodatek z Okazji Dnia Hutnika - tzw. Mały Hutnik
Dodatek wypłacony zostanie pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2016 r. - do 10 maja i wynosił będzie 343,07zł.

Wypłata Małego Hutnika wynika z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, którego Załącznik nr 3 pkt. 7 ZUZP stanowi, iż z okazji Dnia Hutnika pracownikowi zatrudnionemu i otrzymującemu wynagrodzenie w dniu wypłaty, bez względu na wymiar czasu pracy i ilość zawartych umów, przysługuje tradycyjny dodatek.


Pracownicy Synergy Platform uprawnieni do wycieczek w BP Partner
Pracownicy Spółki Synergy Platform będą mogli korzystać z oferty Biura Podróży Partner. Zasady korzystania zostały uzgodnione przez Komisję Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych działającą w spółce w dniu 19 kwietnia br. i mają zacząć obowiązywać od 1 maja br.

Pracownicy Spółki Synergy Platform będą mogli korzystać z oferty Biura Podróży Partner. Zasady korzystania zostały uzgodnione przez Komisję Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych działającą w spółce w dniu 19 kwietnia br. i mają zacząć obowiązywać od 1 maja br.
... czytaj więcej


Msza Święta w intencji hutników
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza uczestniczył w Mszy świętej w intencji hutników i ich rodzin.

Uroczysta Msza odprawiona została w dniu 4 maja br. o godz. 1800 w Kościele pw. Św. Floriana w Sosnowcu-Zagórzu, ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 2.
FOTO galeria >>


Mikołajki w Solidarności
Międzyzakładowa Komisja MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza podjęła Uchwałę o organizacji w roku 2016 Mikołajek dla dzieci Członków Związku.
Zgodnie z podjętą Uchwałą w 2016 r. akcją mikołajkową objęte będą dzieci Członków Związku urodzone po dniu 31 grudnia 2003r.
W związku z powyższym prosimy zainteresowanych Członków Związku o dostarczenie Aktów Urodzenia dzieci objętychakcją mikołajkową do kol. Stanisława Szreka (DAMM 4 pok. 11) lub do sekretariatu Związku (pok. 7).ZOBACZ WIĘCEJ !!!


Według danych Głównego Urzędu Statystycznego łączna liczba poszkodowanych W wypadkach przy pracy w Polsce w 2015 r. wyniosła 87.622 osoby. Na skutek wypadku przy pracy, życie straciło w 2015r. 303 pracowmików. To wzrost o ponad 15% względem 2014 r. Szacuje się. że śr. 7 na 10 wszystkich wypadków przy pracy w Polsce w 2015 r. wynikło z błędów człowieka (błędy w zarządzaniu. złe przygotowanie stanowisk pracy, niewystarczające przeszkolenie pracowników. błędy i brawura w zachowaniach pracowników. itp.). Tylko ok. 30% wypadków przy pracy w Polsce w 201.5 r. wynikło na skutek usterek technicznych i/lub błędów materiałowych. ... czytaj więcej


Rocznica mordu katyńskiego


FOTO galeria >>


W niedzielę, 17 kwietnia br. w Kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu odbyła się uroczystość z okazji 76 rocznicy wymordowania polskich jeńców wojennych w Katyniu, Miednoje, Charkowie i innych miejscowościach b. ZSRS oraz w 6. rocznicę tragicznej śmierci prof. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP, i towarzyszącej mu delegacji w katastrofie lotniczej w Smoleńsku.
W uroczystościach wzięła udział dąbrowska Solidarność.


Międzyzakładowe Zebranie Delegatów w kwietniu


FOTO galeria >>


Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność" ArcelorMittal Poland S. A. - Dąbrowa Górnicza odbyło się 15 kwietnia 2016r.

Rozpoczęcie miało miejsce o godz. 800. Jak w ubiegłych latach zebranie organizowane było w Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" Śląsko-Dąbrowskiego - Katowice, ul. Floriana 7.


Posiedzenie ZOK
Uchwałę upoważniającą Prezydium Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. do podejmowania wszelkich decyzji i działań dotyczących dalszego przebiegu negocjacji płacowych w 2016 roku, w tym decyzji o przeprowadzaniu akcji protestacyjnych oraz przeznaczenia na ten cel odpowiednich środków finansowych podjęli w poniedziałek, 11 kwietnia Członkowie Zakładowej Komisji Koordynacyjnej.
Na posiedzeniu Członkowie ZKK negatywnie ocenili dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych i omawiali możliwe kierunki, dzięki którym możliwe byłoby zawarcie porozumienia.


STARSZE WIADOMOŚCI


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2015 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -