Witamy na stronie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza
WSTĄP DO NAS

WSTĄP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"


PRZEGLĄD PRASY

"Wolny Związkowiec"
Tygodnik "SOLIDARNOŚĆ"
Tygodnik "ŚLASKO-DĄBROWSKI"


POMNIK
Porozumienia KatowickiegoFOTO GALERIATV SOLIDARNOŚĆ
(You Tube)AKTUALNE AKTY PRAWNE

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.


EMERYTURA Z TFI PZU SA

EMERYTURA Z TFI PZU SA


PROGRAM GROSIKZOBACZ TEŻ

WIDZIANE Z SATELITY

Satelitarne zdjęcie Huty Katowice


DĄBROWA GÓRNICZA

Dąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


MIASTA SĄSIEDNIE

Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Łazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


BAZA 20 tys. OFERT WYPOCZYNKOWYCH

ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ


POMAGAJĄ NAMPOGODADąbrowa Górnicza

C mojapogoda.com


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEKPosiedzenie Międzyzakładowej KomisjiInformujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 24 czerwca br. o godz. 8.00 w budynku związkowym DAMM 4, s. 118.


SIP to nie tylko eliminacja wypadków, ale również polepszanie komfortu pracyDobiegła końca zorganizowana przez Państwową Insekcję Pracy i ArcelorMittal Poland S.A. z inicjatywy Solidarności Akademia Społecznej Inspekcji Pracy. We wtorek, 16 czerwca uczestnicy szkolenia otrzymali dyplomy.

Akademia SIP to duże przedsięwzięcie, które cieszy się równie dużym zainteresowaniem. To projekt szkoleniowy realizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji Społecznych Inspektorów Pracy, integracja środowiska SIP, promocja zasad społecznej odpowiedzialności pracodawców i realizacja idei partnerstwa społecznego.

Akademia działa już od 5 lat i kształcenie przeprowadziła m.in. w branżach: górniczej, hutniczej, nauczycielskiej i kolejowej. Tegoroczna edycja przygotowana została specjalnie dla SIP działającego w ArcelorMittal Poland i objęła zagadnienia związane z prawem pracy, BHP, psychologią pracy, a także tradycją SIP. W 26 godzinach szkolenia uczestniczyło aż 58 społecznych inspektorów pracy, z czego do testu sprawdzającego dopuszczonych zostało 55 uczestników - wszyscy pozytywnie go zaliczyli.

Wykłady w tym roku prowadzili Okręgowi Inspektorzy Pracy: Jerzy Hamróz, Andrzej Kamela, Waldemar Korczak, Anna Łyp, Zbigniew Latacz, Mirosław Machura, Magdalena Sawkiewicz i Roman Adler.

Nowością jest natomiast, iż po raz pierwszy na terenie zakładu pracy - w Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i Świętochłowicach odbyły się zajęcia warsztatowe w obiektach produkcyjnych.

Uroczyste zakończenie Akademii poprzedzone zostało ostatnim wykładem na temat mobbingu, dyskryminacji i stresu w miejscu pracy. Po wykładzie uczestnicy poddali się testom sprawdzającym ich wiedzę.

Roman Adler przekazał na ręce Zakładowego SIP - Teresy Zaręby dyplomy dla wszystkich uczestników Akademii SIP.

Strony kilkakrotnie podkreślały wagę przeprowadzonego szkolenia, szczególnie podkreślając rangę zorganizowanych warsztatów. Wyraziły również chęć dalszej współpracy.
FOTO galeria >>


Komisja Socjalna rozpatrzyła wnioski o pomoc finansową.W sumie 61 wniosków o pomoc finansową, a także o pomoc dla dzieci-sierot po pracownikach ArcelorMittal Poland S.A. rozpatrzyła podczas posiedzenia 15 czerwca br. Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia ŚDTKŚS rozpatrzyła 55 wniosków o pomoc finansową. Po weryfikacji Komisja postanowiła przyznać 34 zapomogi losowe i 10 zapomóg materialnych. W 7 przypadkach zapomogi nie przyznano, natomiast w 4 przypadkach ŚDTKŚS podjęła decyzję o wnioskowaniu do Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych o jednorazowe uprawnienie do ZFŚS, zgodnie z § 10 pkt 1, ppkt d) Regulaminu ZFŚS w 2015 r. i przyznanie pomocy finansowej

Komisja rozpatrzyła wnioski o pomoc finansową dla sześciorga dzieci-sierot po pracownikach zmarłych na skutek wypadku przy pracy. Przyznano pomoc finansową pięciorgu dzieciom. W jednym przypadku pomocy nie przyznano z uwagi na podjęcie zatrudnienia, co zgodnie z § 10 pkt 2, ppkt d) Regulaminu ZFŚS w 2015 r., wyklucza możliwość przyznania zapomogi z tytułu sieroctwa po zmarłym pracowniku.

Wnioski osób, którym przyznano pomoc z dekretacją ŚDTKŚS zostały przekazane do Spółki "Partner" w celu realizacji.

Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych rozpatrzyła również 3 wnioski o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe, z czego 2 pozytywnie - na budowę domu i zakup pierwszego lokalu mieszkalnego. Wnioski pracowników przekazano do BP "Partner" w celu sporządzenia odpowiednich umów.

Ponadto Przewodnicząca Komisji przedstawiła stan wykorzystania środków ZFŚS na dzień 31.05.2015 r. w procentowym i kwotowym ujęciu wydatków w odniesieniu do zaplanowanych wydatków w poszczególnych rodzajach świadczeń socjalnych oraz ilości osób korzystających z dofinansowania do świadczeń z funduszu.


Premia za maj 2015 r.Premia za maj 2015 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wynosi 7,84%. Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc kwiecień 2015r. w porównaniu do średniego z Biznes Planu wyniósł 94%. W związku z obniżeniem kosztu przerobu Fundusz Premiowy, zgodnie z cz. I ust. 4 pkt. 2 Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP wynosi 7,84% od płac zasadniczych pracowników Spółki.


Premia za maj 2015 r. dla pracowników Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem Sp.zo.o. wynosi 7%. Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - na podstawie "Zasad funkcjonowania funduszu premiowego i dodatkowego funduszu motywacyjnego..." Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny podjął decyzję uruchomienia funduszu premiowego za m-c maj 2015 r. w wysokości 7% liczonego od płac zasadniczych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki.


Komisja Socjalna rozpatrzyła wnioski na pożyczki mieszkaniowe
Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych rozpatrzyła wnioski pracowników o pożyczkę na cele mieszkaniowe - na remont i modernizację mieszkania oraz na zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego oraz wyznaczyła terminy podpisywania stosownych umów. Posiedzenie Komisji odbyło się 25 maja br. W sumie Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych rozpatrzyła 431 wniosków o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe. Przyznanych zostało 429 pożyczek. W dwóch przypadkach pożyczki na przyznano ze względu, iż wnioskujący pracownicy na dzień przyznawania pożyczek nadal byli zadłużeni w ZFŚS z tytułu niespłacenia poprzedniej pożyczki udzielonej na cele mieszkaniowe. .... czytaj więcej


POROZUMIENIE PŁACOWE W AMPPorozumienie płacowe AMP


To się udało wynegocjować - jest ostateczna treść porozumienia płacowego na 2015 rok dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. 27 maja br. dokument został parafowany, natomiast 28 maja Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. uchwałą zatwierdziła jego treść. Porozumienie zostanie podpisane przez przedstawicieli organizacji związkowych w ciągu najbliższych dni. Ostatecznie pracodawca odstąpił od zmniejszenia o 25% dopłat do nagród jubileuszowych obowiązujących w krakowskim oddziale Spółki. Pracodawca odstąpił również od zapisu dotyczącego wykupu S/W12, a wynegocjowane nagrody są gwarantowane - bez warunku.


Dzieci dobrze się bawiły, a Wielkie Piece zdobyły Puchar PrzewodniczącegoDrużyna z Wielkich Pieców została zwycięzcą Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Związku zorganizowanego przez dąbrowską Solidarność.

Turniej rozegrany został w sobotę, 23 maja br. na stadionie UKS w Okradzionowie. Tegoroczne rozgrywki połączone były z obchodami Dnia Dziecka.

W rozgrywkach wzięły udział cztery drużyny, które zajęły następujące miejsca:


I miejsce - PPD
II miejsce - DWS
III miejsce - PSD
IV miejsce - Maritex 2

W sumie rozegranych zostało 10 meczów. Królem Strzelców został Mateusz Urbańczyk grający w drużynie z Wielkich Pieców. Dyplomy oraz nagrody zwycięskim drużynom wręczył Przewodniczący Solidarności - Jerzy Goiński oraz Wiceprzewodniczący: Lech Majchrzak i Stanisław Szrek. Turniejowi sędziował Piotr Żelazny.

W tym roku na dobrą zabawę mogły liczyć również i dzieci. Turniej połączony został bowiem z obchodami Dnia Dziecka. Dla najmniejszych była wielka zjeżdżalnia, suchy basen, liczne konkursy i zabawy z nagrodami, a także stos słodkości. Nie zabrakło pokazu iluzji i olbrzymich baniek mydlanych. O uśmiechy na twarzach dzieci dbały: klaun Poziomka oraz klaun Wisieńka.
FOTO galeria >>


Negocjacje płacowe zostały przerwaneWczoraj (07.05.2015) od godz. 15.00 obyła się kolejna tura negocjacji płacowych, która około godz. 19.30 została przerwana przez dwa Związki Zawodowe: NSZZ "Solidarność" i ZZ "Hutnik".

Powodem przerwania rozmów było przedstawienie przez Przedstawicieli Pracodawcy gorszej propozycji podwyżek płac, aniżeli podczas ostatniego spotkania, tj. w dniu 5 maja 2015 roku.

W przyszłym tygodniu odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" ws. dalszych działań w zwianych z negocjacjami płacowymi na 2015 rok.

Jednocześnie - ze względu na dużą ilość zapytań kierowanych do naszego Związku - informujemy, iż w NBS pojawiły się nieprawdziwe informacje o parafowaniu porozumienia płacowego na 2015 rok. Nieprawdziwa jest również informacja, że Związki Zawodowe działające w Krakowie podpisały inne porozumienie płacowe na 2015 rok.


Pracodawca zaproponował:

* 1. Podwyżka płac zasadniczych - bez zmian: 77 zł (poniżej 2200 zł) i 52 zł (powyżej 2200 zł), ze skutkiem od dnia 01.01.2015 roku,
* 2. Włączenie dodatku układowego - bez zmian: 70 zł do płacy zasadniczej na wprost, 80 zł płatne dalej jako dodatek układowy, z dniem 01.05.2015 roku,
* 3. Dodatkowa nagroda 600 zł/pracownika - tu są zmiany na gorsze: wprowadzono czwarty warunek uruchomienia całości tej nagrody tylko w przypadku pozytywnej decyzji o finansowaniu remontu wielkiego pieca w Krakowie, a także podtrzymano dotychczasowe trzy warunki:
- 200 zł nagrody zostanie wypłacone w przypadku osiągnięcia wskaźnika częstotliwości wypadków poniżej 0,81, w przypadku przekroczenia tego wskaźnika - kwota gwarantowana wyniesie 100 zł,
- 200 zł nagrody zostanie wypłacone w przypadku osiągnięcia wskaźnika absencji chorobowej na poziomie mniejszym lub równym jak w 2014 roku - 4,16% i nie wyższym niż w I kwartale 2015 roku - 5,07%, w przypadku przekroczenia tego wskaźnika - kwota gwarantowana wyniesie 100 zł,
- 200 zł nagrody zostanie wypłacone w przypadku osiągnięcia wskaźnika produktywności na poziomie równym lub większym 563 ton/pracownika, w przypadku przekroczenia tego wskaźnika - kwota gwarantowana wyniesie 100 zł.
* 4. Nagroda za wkład pracy w 2014 roku - bez zmian: 1000 zł, płatne w 2 ratach (10.07. i 10.09.2015 r.).


Msza Święta w intencji hutników i ich rodzin
Mszy Świętej w intencji hutników i ich rodzin odprawiona została przez ks. Biskupa Grzegorza Kaszaka Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej w dniu 4 maja 2015 r. o godz. 1800 w Kościele pw. Św. Floriana w Sosnowcu-Zagórzu - ulica Gen. T. Bora-Komorowskiego 2.

FOTO galeria >>


Przedłużono porozumienie postojowe w AMP
Strony "obiegowo" podpisały Uzgodnienie w sprawie przedłużenia Porozumienia w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland S.A. na rok 2015. Konieczność uregulowania tej kwestii związana jest z trudną sytuacją produkcyjną i brakiem zamówień, co spowodowało, iż od 20 kwietnia 2015r. grupa 44 pracowników Zakładu Huta Królewska w Chorzowie przebywa na postojowym. Jak stanowi podpisany dokument - stosownie do postanowień ust.11. "Porozumienia w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland S.A. w roku 2013" Strony postanawiają o jego stosowaniu w okresie od 1 kwietnia 2015r. do 31 grudnia 2015 r. .... czytaj więcej


STARSZE WIADOMOŚCI


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2015 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -