Powrót do strony głównejMiędzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


||: POWRÓT DO STRONY GLÓWNEJ <> WOLNY ZWIĄZKOWIEC <> GALERIA <>Przewodniczący Solidarności o referendum
Najważniejsze są postulaty MKPS


W terminie 25-27 lutego 2013 r. we wszystkich oddziałach ArcelorMittal Poland przeprowadzone zostanie referendum strajkowe. Tym samym pracownicy AMP włączą się w przeprowadzaną przez Międzyzakładowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy na terenie regionu śląsko-dąbrowskiego akcję walki o polski przemysł, pracowników i zwykłych mieszkańców, która już teraz nabiera ogólnokrajowego charakteru. Na temat organizowanego referendum strajkowego rozmawiamy z Jerzym Goińskim - Przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA. W poniedziałek rozpoczyna się Referendum strajkowe. Dlaczego pracownicy powinni w nim uczestniczyć?


Jesteśmy ostatnim zakładem organizującym referendum. Wszystkie największe zakłady w regionie już to zrobiły i zdecydowanie poparły postulaty MKPS w obronie województwa śląskiego.

Referendum nie jest organizowane przeciwko naszemu pracodawcy, a wręcz stanowi wsparcie w działaniach podejmowanych przez zarząd AMP, szczególnie dotyczących wzrostu cen energii elektrycznej i przydziału emisji CO2. Właściwie nasze - związków zawodowych i pracodawców z regionu śląsko-dąbrowskiego, w tym AMP - działania mają przynieść wspólną..

Najważniejsza w tym wszystkim jest kwestia postulatów MKPS, które przekładają się na przyszłość nie tylko naszego regionu ale i całego kraju. Np. jeżeli nie zostaną wyeliminowane umowy śmieciowe na taką skalę jak aktualnie to ma miejsce - może się okazać, że po osiągnięciu wieku emerytalnego osoba zatrudniana na śmieciówkach nie będzie miała prawa do tego świadczenia, gdyż przez cały okres aktywności zawodowej nie będzie miała odprowadzanych składek.

Dlatego też proszę o wsparcie podejmowanych działań pracowników AMP niezależnie od charakteru wykonywanej pracy, przynależności bądź nie do organizacji związkowych, a w szczególności pracowników młodych, których przyszłość jest najbardziej zagrożona. Referendum dotyczy wszystkich pracowników AMP.

Pytanie referendalne dotyczy wsparcia pracowników sądownictwa, a jakich korzyści mogą się spodziewać pracownicy AMP ?

Poparcie sądownictwa stanowi właściwie pretekst dla ratowania naszego przemysłu, to wykorzystanie możliwości prawnych.

Tak naprawdę referendum chcemy wykorzystać pod kątem obrony miejsc pracy zagrożonych w wyniku wprowadzenia przez rząd przepisów powodujących wzrost kosztów wytwarzania produkcji dla zakładów energochłonnych. Takim zakładem jest również AMP. Mittal mając zakłady na całym świecie może szukać rozwiązań tańszej produkcji w Europie wschodniej, która obwarowaniami europejskimi nie będzie objęta. Dziwi nas natomiast, że rządowi nie zależy na utrzymaniu rynku pracy w Polsce i stwarza takie warunki, że nie tylko potencjalni inwestorzy rezygnują z przedsięwzięć, ale również firmy produkujące w Polsce będą przenosić działalność w inne miejsca.

Wprowadzone rozwiązania powodują, że trudniej będzie się żyło nam i naszym rodzinom, gdyż wzrosną koszty utrzymania, a wzrost kosztów produkcji spowoduje trudności w uzyskaniu wzrostu płac.

Czyli biorąc udział w referendum walczą właściwie o siebie i przyszłość swoich rodzin?

Tak, dokładnie tak to wygląda. Przede wszystkim widać to w regionie śląskim, gdzie najbardziej skupiony jest przemysł energochłonny.

AMP jest zakładem dość rozległym. Czy wszyscy pracownicy będą mieli możliwość oddania głosu?

Referendum jest przeprowadzane w całym AMP - we wszystkich oddziałach: Krakowie, Świętochłowicach, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. Zostało to tak rozplanowane organizacyjnie, by dotrzeć do każdego pracownika. Nie będzie rejonizacji przy oddawaniu głosów, więc nawet pracownik Krakowa może oddać swój głos w Dąbrowie.

Pracodawca nie przekazał list imiennych pracowników. Zostało to jednak przez Związek rozwiązane. Ale pracownicy obawiają się, czy listy uczestników nie trafią w ręce pracodawcy...

Nie ma takiego zagrożenia. Strajk nie jest wymierzony w pracodawcę, więc nie ma on podstaw żądania list uczestników referendum. To referendum solidarnościowe w ramach postulatów przyjętych przez MKPS w regionie śląsko-dąbrowskim.

Ludzi interesuje temat podwyżek płac w AMP. Na jakim etapie są negocjacje płacowe?

Stanowisko Solidarności oraz pozostałych organizacji związkowych zostało przekazane pracodawcy. Zawiera ono wystąpienie o podwyżkę kwotową 500zł dla każdego pracownika. Najbliższe spotkanie z Zarządem w tym temacie mamy wyznaczone na 5 marca.

Zdajemy sobie sprawę, iż płace, biorąc pod uwagę wzrost kosztów utrzymania rodzin, to priorytetowy temat.


<
Informacje z Komisji <> O nas <> Struktury MOZ i ZOK <> Statut <> Dokumenty <> Świadczenia <> BHP i SIP <> Prawo pracy <> "Wolny Związkowiec" <> Wycieczki <> Sport i Rekreacja >
<
Galeria <> Archiwum <> Linki <> Kontakt >


(C) 2007 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - webmaster
e-mail -