Witamy na stronie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza








WSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"


PRZEGLĄD PRASY

"Wolny Związkowiec"
Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"
Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"


POMNIK
Porozumienia Katowickiego



FOTO GALERIA



TV SOLIDARNOŚĆ
(You Tube)



AKTUALNE AKTY PRAWNE

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.


EMERYTURA Z TFI PZU SA

EMERYTURA Z TFI PZU SA

Pracowniczy
Program
Emerytalny


PROGRAM GROSIK



ZOBACZ TEŻ









WIDZIANE Z SATELITY

Satelitarne zdjęcie Huty Katowice


DĄBROWA GÓRNICZA

Dąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


MIASTA SĄSIEDNIE

Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Łazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


BAZA 20 tys. OFERT WYPOCZYNKOWYCH

ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ


POMAGAJĄ NAM



POGODA



Dąbrowa Górnicza

C mojapogoda.com






PRZEWODNICZˇCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK



Pożyczki na cele mieszkaniowe przyznane




Komisja socjalna 18 września br. rozpatrzyła wnioski o pożyczkę na cele mieszkaniowe.

W 173 przypadkach Komisja przyznała pożyczkę na remont mieszkania, w 3 przypadkach została przyznana pożyczka na wykup lokalu mieszkalnego. Tylko 1 wniosek rozpatrzony został negatywnie.
Komisja informuje, iż umowy pożyczek na cele mieszkaniowe spisywane będą w BP Partner w terminie od 25 września do 31 października 2017 r.
Osobom, które nie podpiszą umowy w wyznaczonym terminie – pożyczka zostanie anulowana.

Wykazy imienne pracowników, którym przyznano pożyczki są dostępne w BP Partner.

Przypominamy wnioskodawcom, iż do zawarcia umowy wymagane jest poręczenie 2 pracowników.

Wypłaty pożyczki (przelew na wskazane konto bankowe) dokonuje BP „Partner” sukcesywnie,
w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy o pożyczkę.


XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę


FOTO galeria >>

"Matka sprawiedliwości społecznej nauczycielką miłosierdzia"
pod takim hasłem zorganizowana była XXXV Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę.

Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę, podczas których uczestnicy modlą się o dobrą i godną pracę oraz właściwe traktowanie pracowników zapoczątkowane zostały w 1983r. przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę - patrona NSZZ Solidarność”.

Jak co roku, dąbrowska Solidarność organizowała wyjazd na pielgrzymkę.


XXXVII rocznica podpisania Porozumienia Katowickiego
To nasze Westerplatte w obronie godności człowieka...



FOTO galeria >>

Uroczystą mszą świętą rozpoczęły się obchody XXXVII rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego zorganizowane w Dąbrowie Górniczej przez Solidarność 11 września br. Później było składanie kwiatów pod Ołtarzem Ojczyzny, Tablicami Katyńskimi, pamiątkowym Krzyżem znajdującym się za bramą główną dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A. oraz pod pomnikiem Porozumienia Katowickiego. W uroczystościach uczestniczyli sygnatariusze Porozumienia - Andrzej Rozpłochowski i Zbigniew Kupisiewicz, przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, miasta, a także parlamentarzyści, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej i Solidarności.

Msza św. odprawiona została w Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej przez Duszpasterza Ludzi Pracy - ks. kanonika Andrzeja Stasiaka i proboszcza parafii - o. Radosława Kramarskiego. Podczas kazania o. Radosław docenił wydarzenia z lat 80 charakteryzujące się m.in. ogromem ludzkiego cierpienia i walki o jedno - o wolność. Zwrócił uwagę, jak ważna jest cnota nadziei, która daje człowiekowi iskrę i moc oraz przywraca chęci do życia. - Nadzieja to ruch, to inspiracja, to poryw do działania, do zdobywania. Ludzie Solidarności to byli ludzie nadziei - przywracali nadzieję światu, Ojczyźnie.

Społeczny Doradca Prezydenta RP - Pani Agnieszka Lenartowicz-Łysik odczytała list od Pana Prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent podkreślił w nim, że „upamiętniamy zwycięstwo w jednej z najważniejszych bitew, które polscy robotnicy stoczyli w ramach pokojowej rewolucji Solidarności (...). Hutnicy trwali przy swoich żądaniach z niezwykłą odwagą, uporem i konsekwencją. Przywódcy i uczestnicy tamtego strajku nie dali się zwieść manipulacjom ówczesnego rządu oraz zakulisowym działaniom komunistycznej policji politycznej. Dzięki tej niezłomnej postawie władze zmuszone były wyrazić zgodę, aby wolne związki zawodowe, reprezentujące rzeczywiste interesy pracowników, mogły być zakładane w całym kraju.” Prezydent zwrócił uwagę, iż dzisiaj trzeba na nowo odczytać ducha i literę porozumień sierpniowych. Nawiązał do wolności debaty, której treścią powinny być „sprawy podstawowe i najważniejsze dotyczące całego naszego kraju, całego społeczeństwa oraz przyszłych pokoleń Polaków”, a okazją do niej są „obecne konsultacje, spotkania i publikacje dotyczące Konstytucji w pełni obywatelskiej, ukształtowanej nie z myślą o interesach wąskich elit, ale zgodnie z oczekiwaniami większości Polaków”.

Premier Beata Szydło w liście odczytanym przez Wojewodę śląskiego - Pana Jarosława Wieczorka zwróciła uwagę, iż „Porozumienie Katowickie to jeden z ważnych, choć przez lata pomijanych etapów polskiej drogi do wolności. Dziś nie zapominamy, że przyczyniły się one do upadku komunizmu w Polsce i zjednoczenia Europy.” Pani Premier pokreśliła, że „to w Hucie Katowice - sztandarowej inwestycji PRL - strajkujący robotnicy wywalczyli porozumienie gwarantujące przede wszystkim prawo powoływania nowego, niezależnego ruchu związkowego w całej Polsce i niestosowania represji wobec związkowców (...). Jest faktem nie do przecenienia, że to z Huty Katowice wypłynął pierwszy wniosek o rejestrację NSZZ „Solidarność”.

Piotr Duda zaakcentował natomiast, że uroczystość, upamiętniająca wydarzenia sprzed 37 lat, to końcowa stacja drogi do wolności i sprawiedliwości społecznej. Przewodniczący „S” zwrócił szczególną uwagę na determinację Andrzeja Rozpłochowskiego i Zbyszka Kupisiewicza w umocnienie Porozumienia. Wspomniał również nieżyjącego już Przewodniczącego „S” w Hucie Katowice - Władysława Molęckiego, który dążył do tego, by Porozumienie Katowickie było i pamiętane i rozumiane, bo to tu zostały zamknięte w klamrę wszystkie porozumienia sierpniowe. Szef Związku podkreślił, że jako Solidarność jesteśmy powołani by dbać o interes pracownika i Członka związku zawodowego. Zaprosił uczestników na Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę oraz nawiązał do organizowanej pikiety w Warszawie - będziemy solidaryzować się z kobietami, bo nie dopuścimy, by nasz sztandarowy postulat dotyczący wieku emerytalnego był deprecjonowany przez urzędników UE. Bądźmy solidarni, i pokażmy, że są to nasze wewnętrzne sprawy, że przywrócenie wieku emerytalnego jest zgodne z Konstytucją, ale przede wszystkim to jest wola Polek i Polaków.

Andrzej Rozpłochowski - sam sygnatariusz Porozumienia Katowickiego i jednocześnie przywódca strajku na Hucie Katowice w 1980 r. zabierając głos zwrócił uwagę, jak istotne jest nadanie Porozumieniom Katowickim odpowiedniej rangi, gdyż to ponad 20 tysięcy ludzi z HK wspomagało potężny strajk w całym kraju - 13 grudnia największy opór przeciwko stanowi wojennemu postawiony został w Hucie Katowice. Ewangeliczna zasada, że ostatni będą pierwszymi - w przypadku naszego Porozumienia staje się faktem. Z głębokiego śmietnika niepamięci jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalni w kraju, bo wielu z nas uczestniczyło w tym dziele i kontynuuje je do dziś w Solidarności.

Sygnatariusz Porozumienia zauważył, iż podczas obchodów pozostałych porozumień - szczecińskiego, gdańskiego, jastrzębskiego - nie było tak, jak tu w Dąbrowie, że świętują wszyscy razem - gdyż prawdopodobnie było tak, że przywódcami i ich wspierającymi osobami byli komunistyczni agenci podstawieni, którzy chcieli prowadzić ten protest sierpniowy w inną stronę. Tylko u nas, w Dąbrowie Górniczej jesteśmy wszyscy razem - my, przywódcy wydarzeń sierpnia roku 1980 i sygnatariusze Porozumienia Katowickiego, przedstawiciele państwa polskiego, przedstawiciele władz samorządowych i przedstawiciele dzisiejszej Solidarności. Chyba tylko dlatego, że wszyscy byliśmy ludźmi uczciwymi i prawymi. Można oszukiwać i kłamać tylko część ludzi i tylko jakiś czas, ale nie można oszukiwać zawsze i wszystkich.

Andrzej Rozpłochowski zwrócił uwagę, że Porozumienie zawierane było na raty, a najważniejsza część - 11 września. - Ale 17 września dopiero jest dniem narodzin Solidarności, bo wówczas w Gdańsku wynegocjowano tworzenie jednego ogólnokrajowego niezależnego samorządnego związku zawodowego z jednym krajowym przywództwem. Jak powiedział - To nasze tutaj Westerplatte w obronnie godności człowieka i nadziei o wolną Polskę, które ma testament - byśmy nigdy nie oglądali się na mocarzy tego świata, na siły tego świata w sytuacjach, gdy widzimy, że musimy dążyć do słusznych rozwiązań jako rodzina, społeczność, jako cały naród i jako cała Polska (...). Niech nas polityczna poprawność nie powstrzymuje. Podkreślił, że żeby być wolnym - trzeba być odważnym, a potem tylko tej wolności się domagać, żądać jej, choćbyśmy mieli być jedyną wyspą w Europie, kiedy reszta Europy nawet zwariuje i odda się liberalnemu szaleństwu, odda się w ręce barbarzyńskich kalifatów, to my będziemy tutaj. Miejmy odwagę trwać, bo ponad tymi wszystkimi mocami na ziemi jest moc Pana Boga.

Oprawę artystyczną zapewniła młodzież z III LO w Dąbrowie Górniczej, a uczniowie klasy mundurowej pełnili wartę zarówno przy tablicach katyńskich, Krzyżu pamięci, a także przy pomniku Porozumień.

Listy nadesłali: Prezydent RP Andrzej Duda
; Premier RP Beata Szydło ; Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński ; Poseł do PE Jadwiga Wiśniewska ; Poseł na Sejm RP Ewa Malik


Porozumienie Katowickie



Jedno z tzw. porozumień społecznych, podpisane 11 września 1980 pomiędzy Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Robotniczym w Hucie Katowice. Porozumienie Katowickie dotyczyło przede wszystkim gwarancji realizacji Porozumienia Gdańskiego w zakresie tworzenia struktur niezależnych samorządnych związków zawodowych.

Ustalenia dokumentu obejmowały zobowiązanie władz do akceptacji działań zmierzających do powstawania‚ organizowania i funkcjonowania struktur Związku na terenie całego kraju. Strona rządowa gwarantowała: dostęp do mediów‚ zwolnienie z obowiązku pracy osób pełniących funkcje związkowe z zachowaniem prawa do wynagrodzenia‚ udostępnienie lokali i pomieszczeń przez dyrekcje zakładów pracy lub władze terenowe z przeznaczeniem na działalność związkową‚ możliwość współdecydowania o sprawach pracowniczych i socjalnych‚ możliwość otwarcia kont bankowych oraz uczestnictwa strony związkowej w pracach nad nową ustawą o związkach zawodowych‚ samorządzie robotniczym i kodeksie pracy. Ustalono‚ że dla dopełnienia formalności odpowiednie dokumenty, jak statuty‚ składy władz i wnioski o przyznanie lokali, będą przedstawiane wojewodom właściwym dla miejsca działania. Strona rządowa zobowiązywała się ponadto do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim strajkującym‚ członkom komitetów strajkowych i robotniczych oraz ich rodzinom‚ a także osobom wspomagającym komitety robotnicze.



Ze strony rządowej dokument podpisali: Franciszek Kaim - minister hutnictwa‚ Zbigniew Szałajda - dyrektor naczelny Huty Katowice‚ Kazimierz Sąda - podsekretarz stanu w Ministerstwie Hutnictwa‚ Eugeniusz Pustówka - dyr. naczelny Huty im. Lenina‚ Franciszek Grzesiek - generalny dyrektor Zjednoczenia Metali Nieżelaznych‚ Michał Stopaniak - dyrektor Departamentu Pracy i Płac Ministerstwa Hutnictwa, oraz Antoni Seta - przewodniczący Związku Zawodowego Hutników. Z ramienia MKR porozumienie sygnowali: Andrzej Rozpłochowski - przewodniczący MKR Huty Katowice‚ Jacek Jagiełka - wiceprzewodniczący‚ Bogdan Borkowski - wiceprzewodniczący‚ Kazimierz Świtoń - sekretarz MKR‚ Aleksander Karpierz‚ Zbigniew Kupisiewicz‚ Wiesław Tatko. W negocjacji porozumienia w charakterze doradców aktywny udział wzięli: Wiesław Chrzanowski‚ Stefan Kurowski‚ Janusz Krzyżewski‚ Zbigniew Bogusławski.


PPE - czysty zysk, z którego warto skorzystać

Przypominamy pracownikom, którzy nie przystąpili jeszcze do Pracowniczego Programu Emerytalnego, a pracują w ArcelorMittal Poland S.A. min. 6 miesięcy o możliwości przystąpienia do PPE, którego składka podstawowa - 1,5% wynagrodzenia pracownika jest finansowana przez pracodawcę.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać na naszej w zakładce
PZU oraz Pracowniczy Program Emerytalny


Prinn Sp. z o. o. oferuje usługi w ramach Opieki Medycznej

Prinn Sp. z o. o. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i spółek podpisał umowę z PZU S.A. na wykonywanie usług medycznych w ramach posiadanego przez pracowników ubezpieczenia dodatkowego.

Jak poinformowali przedstawiciele spółki - Pracownicy już od dzisiaj mogą skorzystać w Prinn Sp. z o.o. z wizyty w ramach posiadanego abonamentu w PZU.

Szybki dostęp do specjalistów:
Szybki dostęp do badań diagnostycznych i zabiegów:
• POZ / Internista;
• Chirurgia naczyniowa;
• Chirurgia Ogólna;
• Chirurgia urazowo - ortopedyczna;
• Dermatologia;
• Diabetologia;
• Endokrynologia;
• Gastroenterologia;
• Ginekologia;
• Kardiologia;
• Neurologia;
• Okulistyka;
• Otolaryngologia;
• Urologia;
• Pulmonologia.
• OCT;
• Gastroskopia;
• Badanie wysiłkowe na bieżni;
• 24 godzinny pomiar Ciśnienia;
• 24 godzinne badanie EKG Holter;
• Echo Serca (UKG);
• EKG, Audiometria, Spirometria; • Badania RTG;
• Badania USG i USG Doppler;
• Mammografia;
• specjalistyczne zabiegi medyczne w ramach wszystkich poradni;
i wiele innych badań oraz zabiegów.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 783 117 000 oraz 32 639 01 20
oraz e-mail: wizyty@prinn.dabrowa.pl

Sprawdź swój abonament i skorzystaj z usług medycznych już dziś!

Podczas rozmowy z konsultantem PZU, pracownik powinien wskazać firmę PRINN Sp. z o.o. jako ośrodek, w którym chce skorzystać z usługi.


Porozumienie płacowe w interimach



W piątek, 7 lipca br. zawarte zostało porozumienie płacowe na 2017 r. dla pracowników spółki Sanpro Synergy oraz Ananke Business Communication.

Zgodnie z zawartym porozumieniem pracownicy ABC i Sanpro Synergy otrzymają z dniem 1 lipca br. wzrost płac zasadniczych o 105 zł, a uprawnionymi do podwyżki będą pracownicy zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2016r.

Jednocześnie ustalona została minimalna płaca zasadnicza w powyższych firmach na poziomie 2.100zł, co oznacza, że pracownicy, którzy po dokonaniu podwyżki płac o 105 zł nie będą mieli płacy zasadniczej na poziomie 2.100 zł – otrzymają dodatkowe środki.

Ze względu na termin wprowadzanych podwyżek, pracownicy ABC i Sanpro Synergy otrzymają nagrodę uzupełniającą stanowiącą wyrównanie, w wysokości 6 x 105 zł. brutto uwzględniając przy tym premię w wysokości 7%. Nagroda uzupełniająca zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za lipiec.


Ponadto strony uzgodniły wypłatę nagrody za wkład pracy pracowników w roku 2016 w wysokości 1.000 zł brutto/pracownika, która zostanie wypłacona w dwóch ratach:

- 500 zł jeszcze do 15 lipca br.;
- 500 zł wraz z wynagrodzeniem za sierpień 2017 r.

Uprawnionymi do tej nagrody są pracownicy, którzy w spółce ABC i Sanpro Synergy przepracowali cały 2016r. oraz w przypadku pierwszej części nagrody – w dniu 1 lipca 2017 r. oraz w przypadku drugiej części – w dniu 1 września br. – będą pozostawali w zatrudnieniu. Powyższa nagroda zostanie wypłacona proporcjonalnie do ilości przepracowanych miesięcy roku 2016. Pracownikom, którzy nie przepracowali w firmie całego 2016r. z powodu urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego i nieobecności nieusprawiedliwionej – wysokość nagród zostanie pomniejszona o 1/12 za każdy nieprzepracowany z powyższych powodów pełny miesiąc.

Strony uzgodniły także, że jeżeli w AMP zostanie wypłacona dodatkowa nagroda za wyniki EBITDA, tokowa zostanie również wypłacona w ABC i Sanpro Synergy.

W związku z zawarciem porozumienia Solidarność anulowała pisma z dnia 30 czerwca br. wszczynające z pracodawcą spór zbiorowy.

ABC Tekst porozumienia płacowego ; SANPRO Tekst porozumienia płacowego


STARSZE WIADOMOŚCI


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2015 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -