Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa GórniczaPRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK


. . . . . . . . . . D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKIF - FRANCUSKII - WŁOSKIRUS - ROSYJSKIE -
 HISZPAŃSKICS - CZESKIUA - UKRAIŃSKIIND - HINDI
Wybory władz statutowych Solidarności w ArcelorMittal Poland S.A.


Przypominamy powołanym pełnomocnikom poszczególnych Okręgów Wyborczych (Komisji Wydziałowych/Spółek) o konieczności wyznaczenia terminu zebrania wyborczego i zgłoszenie go do Komisji Wyborczej.

Ponieważ - zgodnie z przyjętą przez Międzyzakładową Komisję Uchwałą - powołane zostały 23 okręgi wyborcze, ważnym jest by pełnomocnicy wyznaczali terminy przeprowadzania wyborów w taki sposób, by nie kumulowały się one w jednym czasie. Uwzględnić przy tym należy wszelkie wytyczne zawarte w Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”.

Aktualnie zostały zgłoszone zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Komisjach:

Zakład Wielkie Piece - 22 stycznia 2018 r. godz. 14.15 Restauracja Jedenastka
(pełnomocnik: Roman Świątkowski);
Zakład Walcownia Duża - 22 stycznia 2018 r. godz. 14.00, świetlica
(pełnomocnik: Krzysztof Węgrzyniak);
Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o. o. - 23 stycznia 2018 r. godz. 13.30, jadalnia
(pełnomocnik: Jarosław Maj);
Zakład Walcownia Średnia - 24 stycznia 2018 r. godz. 14.10, świetlica
(pełnomocnik: Janusz Maciążek);
Zakład Stalownia - 25 stycznia 2018 r. godz. 14.00, świetlica
(pełnomocnik: Robert Dębiec);
Alkat Sp. z o. o. - 26 stycznia 2018 r. godz. 14.00 w spółce
(pełnomocnik: Mariusz Wolny);
AM Service Group Sp. z o. o. - 30 stycznia 2018 r. godz. 14.00, sala BHP
(pełnomocnik: Zdzisław Sobieraj)
AM Business Centre of Exellence Sp. z o. o. - 1 lutego godz. 13.00, świetlica
(pełnomocnik: Elżbieta Jędrusik);
Emeryci i Renciści - 1 lutego 2018 r. godz. 11.00, restauracja Jedenastka
(pełnomocnik: Andrzej Chrzanowski);
Administracja - 02 lutego 2018 r. godz. 14.00, budynek DAMM 4 pok. 119
(pełnomocnik: Teresa Zaręba).

O kolejnych zgłoszonych terminach zebrań sprawozdawczo-wyborczych będziemy Państwa informować na bieżąco na łamach Wolnego Związkowca, a także na naszej stronie internetowej.


Posiedzenie MK

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posiedzenie MK odbędzie się 31 stycznia br. o godz. 8.00 w budynku związkowym DAMM 4 pok. 119.


Komisja Wydziałowa Biura Utrzymania Ruchu, Informatyki i GM.

Włodzimierz Rebeta został Przewodniczącym Komisji Wydziałowej Biura Utrzymania Ruchu, Informatyki i GM.

Wybory zostały przeprowadzone 18 stycznia 2018 r.

W skład Komisji Wydziałowej zostali wybrani: Dudała Janusz, Majchrzak Lech, Ufnalski Robert i Woźniak Janusz.

Delegatami na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza w kadencji 2018 - 2022 zostali: Dudała Janusz, Majchrzak Lech, Rebeta Włodzimierz, Ufnalski Robert, Woźniak Janusz.


Komisja Wydziałowa Zakład Energetyczny PED

Piotr Makieła został Przewodniczącym Komisji Zakład Energetyczny PED.

Wybory zostały przeprowadzone 17 stycznia br.

Do składu Komisji zostali wybrani: Władysława Bembenek, Marek Leks, Marek Pawlicki, Dorota Warmuz.

Funkcję Delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza w kadencji 2018-2022 będą pełnić: Władysława Bembenek, Marek Leks oraz Piotr Makieła.


Komisja PUK Kolprem Sp. z o. o.

Piotr Opler został Przewodniczącym Komisji PUK Kolprem
Sp. z o. o.

Wybory odbyły się 17 stycznia 2018 r.

Do Komisji Spółki wybrani zostali: Andrzej Gościńczyk, Zbigniew Olewiński, Marek Przewoźny, Aneta Sykta, Artur Zawiązalec i Krzysztof Ziomek

Delegatami na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza w kadencji 2018-2022 będą: Andrzej Cembrzyński, Arkadiusz Dulik, Andrzej Gościńczyk, Krzysztof Janus, Zbigniew Olewiński oraz Piotr Opler.


Waloryzacja dodatków w AMP

Od 1 stycznia 2018r. zmianowy dodatek kwotowy wynosi 5,75 zł. za każdą godzinę pracy w czterobrygadowej organizacji czasu pracy w normatywnym (kodeksowym) czasie pracy.

Dodatek za pracę w nocy wynosi 3,72 zł. za każdą godzinę pracy w porze nocnej, tj. w godz. od 22.00-6.00.


Komisja Wydziałowa Biura Jakości i Rozwoju Produktu

Jadwiga Szewczyk została Przewodniczącą Komisji Wydziałowej Biura Jakości i Rozwoju Produktu.

Wybory odbyły się 16 stycznia 2018 r.

W skład Komisji wydziałowej weszli: Jacek Chaberko, Jacek Czworowski, Damian Jędruch, Piotr Kiełb, Teresa Krzemieniecka, Robert Matuszewski.

Delegatami na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza zostali: Jarosław Czworowski, Damian Jędruch, Jadwiga Szewczyk.


Komisja Maritex2 Sp. z o. o.

Marek Szendzielorz został Przewodniczącym Komisji Maritex2 Sp. z o. o.

Wybory przeprowadzone zostały w terminie 12 stycznia br.

Do Komisji Spółki wybrani zostali: Józef Wysocki, Tomasz Czapla, Stanisław Kuśnierz, Zbigniew Wilczek, Ryszard Błaszczyk.

Delegatami na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów zostali: Marek Szendzielorz, Józef Wysocki.

Przy wyborze Delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza, w związku z nieuzyskaniem wymaganej ilości głosów, nieobsadzone zostały 2 miejsca mandatowe. W związku z powyższym Komisja Wyborcza wyznaczyła II turę wyborów na dzień 19 stycznia br. w godz. 5.00 - 14.30 wskazując kandydatów spełniających wymagania Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”:

• Kuśnierz Stanisław
• Błaszczyk Ryszard
• Wilczek Zbigniew
• Czapla Tomasz


Komisja Przedsiębiorstwa Usług Wodociągowych HKW Sp. z o. o.

Adam Woszczyk został Przewodniczącym Komisji Przedsiębiorstwa Usług Wodociągowych HKW Sp. z o. o.

Wybory zostały przeprowadzone 11 stycznia 2018 r.

Do Komisji Spółki wybrani zostali: Aneta Nowacka oraz Mieczysław Tylko.

Funkcję Delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza w kadencji 2018-2022 pełnić będzie Adam Woszczyk.


Komisja Consensus Company Sp. z o. o. Sp. k.

Jan Duch został Przewodniczącym Komisji Consensus Company Sp. z o. o. Sp. k.

Wybory odbyły się 10 stycznia 2018r.

Do Komisji Spółki wybrani zostali: Justyna Karpowicz, Danuta Rajkowska, Robert Rajkowski i Walter Staszewski

Funkcję Delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza w kadencji 2018-2022 pełnić będą: Jan Duch, Robert Rajkowski oraz Walter Staszewski.


STARSZE WIADOMOŚCI

WSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.pl


Dąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu GminnegoŁazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -